Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont budynku socjalno-technologicznego położonego na terenie pompowni ścieków przy ul. Szlamowej w Szczecinie"

O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia na: „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Remont budynku socjalno-technologicznego położonego na terenie pompowni ścieków przy ul. Szlamowej w Szczecinie”. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowi załącznik Nr 1
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Irena Chwaścińska tel. ( 091) 442 – 61- 68
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Proponowany termin wykonania zamówienia :   do 31.11. 2009r .
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu Nr 2 SIWZ
Szczegółowy opis warunków udziału w przetargu określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 12.05.2009r. do godz. 930 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 ( pokój nr 123 – Sekretariat).
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 12 .05..2009 r. o godz. 1000 w sali nr 321 przy ul. Golisza 10 .

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ-Szlamowa.doc (DOC, 232KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-29 08:23:25 232KB 78 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania.doc (DOC, 27.KB) 2009-05-11 11:30:24 27.KB 501 razy
Wynik postępowania
1 Uniewaznienie_postepowania.doc (DOC, 24KB) 2009-06-09 12:35:46 24KB 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 29-04-2009 08:23:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 29-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 09-06-2009 12:36:07