Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku hali filtrów pośpiesznych dla ZPW Pilchowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowegopn.Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku hali filtrów pośpiesznych dla ZPW Pilchowo”.
 
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
     w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 lub pobrać na stronie Zamawiającego www.zwik.szczecin.pl ( oprócz rysunków)
2. Koszt udostępnienia materiałów  - 0,00 zł  
3. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Sławomira Jastrzębska tel. ( 091) 44-26-258
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowe.
5. Termin  wykonania zamówienia : proponowany przez Zamawiającego – do końca listopada br.
6. Opis warunków zamówienia:
     W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b) dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub architektonicznej bez ograniczeń
c ) wykonali w latach 2004-2009 co najmniej 1 projekt architektoniczno- budowlany o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3
Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 13.05.2009 r. do godz. 10,00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu .13.05..2009 r. o godz. 10,15 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 NOWA_SIWZ_ZPW_Pilchowo_-1.doc (DOC, 329KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-24 09:17:57 329KB 65 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZPW_Pilchowo_odpowiedz.doc (DOC, 37.KB) 2009-05-11 11:31:29 37.KB 486 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-04-2009 09:16:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 24-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 11-05-2009 11:31:29