Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Projekt budowlano-wykonawczy zaopatrzenia w wodę Gminy Kobylanka z Zakładu Produkcji Wody Miedwie

Szczecin dnia 20.03.2009r.
Sprawa 12 / 09
 
                   Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie
 
                   Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej pn;
 
         „Projekt budowlano-wykonawczy zaopatrzenia w wodę Gminy Kobylanka z Zakładu Produkcji Wody Miedwie”
 
 
1.      Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów, pok.307, w godzinach 800- 1400 lub w Biuletynie Informacji Publicznej ZWiK Szczecin, pod adresem WWW.zwik.szczecin.pl
2.      Upoważniony do kontaktów z wykonawcami : Ireneusz Mikiewicz  tel. 091 44 26 211
3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz częściowych
4.      Termin wykonania zamówienia : 210 dni od dnia podpisania umowy.
5.      opis warunków zamówienia:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
        a) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
        b) wykonali w latach 2005- 2009 co najmniej jeden projekt budowlano wykonawczy sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż 150 mm, długości nie krótszej niż 1km.
         Szczegółowy opis warunków określa SIWZ.
6.      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków:
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów, stosując zasadę spełnia /nie spełnia. Informacje o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7.      Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%
   Oferty należy składać w terminie do dnia 15.04.2009r. do godz. 1000w siedzibie Zakłady   Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
   Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 15. 04. 2009r. o godz. 1015 w Sali 321 przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
   Wymaganyokres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_6.jpg (JPG, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-01 14:23:54 1.4MB 53 razy
2 siwz_projekt_wodociA_gu_do_kobylanki_II.doc (DOC, 172KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-20 07:58:36 172KB 94 razy
3 ZaA_._nr_1_-_oferta_cenowa.doc_kobylanka.doc (DOC, 38KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-20 07:58:46 38KB 52 razy
4 ZaA_._nr_2_-_oA_wiadczenie.Kobylanka.doc (DOC, 32KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-20 07:58:57 32KB 78 razy
5 Formularz_nr5_formularz4.doc (DOC, 49KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-04-09 07:47:23 49KB 51 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 28KB) 2009-03-23 14:30:08 28KB 504 razy
Wynik postępowania
1 OGA_OSZENIE.doc (DOC, 24KB) 2009-04-29 14:29:44 24KB 469 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 20-03-2009 07:58:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Mikiewicz 20-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 29-04-2009 14:29:44