Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Zagórskiego w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
 
„Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Zagórskiego w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie Zamawiającego
     www.zwik.szczecin.pl   
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Katarzyna Lipiec tel. ( 091) 442 – 62 - 43
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Proponowany termin wykonania zamówienia max. do końca sierpnia 2009 r.
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali co najmniej 2 roboty z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych
      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 08.04.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 08.04.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 8 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Zagorskiego.doc (DOC, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-19 11:38:01 368KB 38 razy
2 przedmiar.pdf (PDF, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-19 11:38:16 29.KB 57 razy
3 Kanalizacja_w_ulicy_Zagorskiego.pdf (PDF, 106KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-19 11:38:55 106KB 58 razy
4 PB_odcinka_sieci_kan_sanitarnej_PDF.zip (ZIP, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-19 11:40:34 1.7MB 41 razy
5 Organizacja_ruchu_PDF.zip (ZIP, 1.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-19 11:40:19 1.5MB 19 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 26KB) 2009-04-02 13:56:48 26KB 409 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie.doc (DOC, 25KB) 2009-04-30 10:25:24 25KB 401 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 19-03-2009 11:38:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 30-04-2009 10:25:24