Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie, ul. M. Golisza 10   ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

„Zakup żywności dla ośrodka kolonijno-wczasowego w Dziwnowie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

 

 

1.      Termin realizacji zamówienia : do 30 września  2009r od dnia podpisania umowy    

2.      W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówieniach publicznych .

3.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w Wydziale administracyjno – gospodarczym i socjalno – bytowy

pok 225 w godzinach 9.00. - 14.00oraz na stronie internetowej Zamawiającego

4.      Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.      Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami : Bożena Lemańska tel. 091 44 26 163

6.      Oferty należy składać w terminie do dnia 19.03.2009r do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 124 ( sekretariat )   

7.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2009r o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 321 III piętro

8.      Kryterium oceny : cena 100%

9.      Okres związania ofertą wynosi : 30 dni

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Z.P.-OgA_oszenie_przetargowe.doc (DOC, 23KB) 2009-03-03 09:50:51 23KB 397 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 UMOWA.doc (DOC, 50.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-03 09:51:14 50.KB 58 razy
2 Oferta,_p._nieogr..doc (DOC, 556KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-03 09:53:45 556KB 58 razy
3 oA_wiadczenie.doc (DOC, 25.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-03 09:53:18 25.KB 59 razy
4 SIWZ_na_zakup_A_ywnoA_ci.doc (DOC, 470KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-03 09:50:51 470KB 71 razy
Wynik postępowania
1 Kopia_(2)_Z.P._-_ogA_oszenie_do_internetu_________(_wyniki_z_postA_powania_).doc (DOC, 21.KB) 2009-04-16 11:58:20 21.KB 412 razy
2 Z.P._-_ogA_oszenie_do_internetu_________(_wyniki_z_postA_powania_).doc (DOC, 21.KB) 2009-04-16 11:59:06 21.KB 400 razy
3 Kopia_Kopia_Z.P._-_ogA_oszenie_do_internetu_________(_wyniki_z_postA_powania_).doc (DOC, 20.KB) 2009-04-16 11:58:35 20.KB 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-03-2009 09:50:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 03-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 16-04-2009 11:59:06