Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Szczecina

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony

(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :

„Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Szczecina”.

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego

     www.zwik.szczecin.pl   

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Katarzyna Lipiec  tel. ( 091)  442 – 62 - 43

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  realizacji  zamówienia : przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez okres 2 lat

    od dnia podpisania umowy

5. Opis warunków zamówienia :

        Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.03.2009 r. do godz. 1200 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 12.03.2009 r. o godz. 1215 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  15 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź  gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych  przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie-do_prasy.doc (DOC, 27KB) 2009-02-25 15:00:19 27KB 447 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_na_roboty_bitumiczne_2009_r._-_19_02_2009_r..doc (DOC, 346KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-25 15:00:19 346KB 19 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_-_wynik_przetargu.doc (DOC, 27.KB) 2009-04-23 12:19:54 27.KB 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 25-02-2009 15:00:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 23-04-2009 12:19:54