Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koralowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej - ETAP II i ul. Koralowej w Szczecinie

 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koralowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej – ETAP II i ul. Koralowej w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego
     www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano-wykonawczym
     sieci i czasową organizacją ruchu na czas budowy w Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318,
     w godzinach 800¸1400   
2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Katarzyna Lipiec tel. ( 091) 442 – 62 - 43
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
4. Proponowany termin wykonania zamówienia max.do 30.10.2009 r.
5. Opis warunków zamówienia :
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykonali co najmniej 2 roboty z zakresu budowy sieci wodociągowych z rur z żeliwa sferoidalnego
      oraz 2 roboty z zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych
      Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
    Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2009 r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 24.02.2009 r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Wadium w wysokości 60 000 zł należy wpłacić : przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , w poręczeniach bądź gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 29.KB) 2009-02-06 11:01:56 29.KB 407 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekty.zip (ZIP, 10.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-06 10:35:00 10.MB 63 razy
2 siwz.doc (DOC, 389KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-06 10:28:06 389KB 87 razy
3 informacja.zip (ZIP, 2.9KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-06 10:29:51 2.9KB 74 razy
4 przedmiary.zip (ZIP, 217KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-02-06 10:30:23 217KB 69 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Pytania_do_przetargu.doc (DOC, 33.KB) 2009-03-06 13:58:12 33.KB 447 razy
Odwołania
1 Zmiana_terminu_przetargu.doc (DOC, 24KB) 2009-02-20 08:12:57 24KB 386 razy
Wynik postępowania
1 OGA_OSZENIE.doc (DOC, 25.KB) 2009-04-30 09:13:29 25.KB 382 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 06-02-2009 10:28:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 26-03-2012 08:32:35