Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Struga wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ul. Kurzej ,Zajęczej ,Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Struga wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w ul. Kurzej ,Zajęczej ,Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej w Szczecinie”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego  w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 lub za zaliczeniem pocztowym 

2. Koszt udostępnienia materiałów 250 zł 

3. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

4. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

5. Termin  wykonania zamówienia : nie dłuższy niż 30.10.2009r

6. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali  2 roboty  z zakresu budowy sieci wodociągowej z rur PE w latach 2004-2009

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.02. 2009r. do godz. 910 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 11.02.2009r. o godz. 915 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 60.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc (DOC, 27.KB) 2009-01-26 14:48:41 27.KB 518 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 PRZEDMIAR_-_UL._STRUGA_SZCZECIN.pdf (PDF, 137KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:49:02 137KB 80 razy
2 Przedmiar_-_Siec_wodociagowa_w_ulicy_Kurzej_i_Zajeczej.pdf (PDF, 159KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:49:02 159KB 50 razy
3 budowa_odcinka_sieci_wodociagowej_w_ulicach_olszynki_grochowskie_i_kalenickiej.zip (ZIP, 530KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:49:02 530KB 37 razy
4 SIWZ_STRUGA.doc (DOC, 403KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:48:41 403KB 63 razy
5 budowa_odcinka_sieci_wodociagowej_w_ulicach_zajeczej_i_kurzej.zip (ZIP, 235KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:49:02 235KB 48 razy
6 Struga-Szczecin.pdf (PDF, 47.MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:58:33 47.MB 64 razy
7 Przedmiar_-_Siec_wodociagowa_w_rejonie_ulicy_Olszynki_Grochowskiej.pdf (PDF, 129KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-26 14:49:02 129KB 49 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zdjecie.JPG (JPG, 771KB) 2009-02-10 07:37:07 771KB 589 razy
2 odpowiedzi.doc (DOC, 35.KB) 2009-02-10 07:36:24 35.KB 697 razy
Wynik postępowania
1 wynik.doc (DOC, 24.KB) 2009-02-18 07:05:50 24.KB 488 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 26-01-2009 14:48:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 26-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 18-02-2009 07:05:50