Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa budynku socjalno-biurowego, garaży , magazynów dla Rejonu II Wydziału Sieci Sanitarnej ZWiK Sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zapadłej 8 w Szczecinie

uwaga :  Przesuwa się termin składania ofert na dzień 12.03.2009r. godz. 10.00.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony (zamówienie sektorowe), na wykonanie zadania pn.:

 

„Budowa budynku socjalno-biurowego, garaży , magazynów dla Rejonu II Wydziału Sieci Sanitarnej ZWiK Sp. z o.o. wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.  Zapadłej 8 w Szczecinie  .”

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Irena Chwaścińska  tel. ( 091)  442 – 61- 68

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Proponowany termin  wykonania zamówienia  18 miesięcy .

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b )  wykonali  2  roboty budowlane  związane  z remontem lub wznoszeniem  budynków w latach 2002- 2008 o wartości tych robót 1 000 000 netto każda.

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

6. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów. Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

7. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2009r. do godz. 10.00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124.

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 26.02.2009 r. o godz. 10.15 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości  45 000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania  ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_poprawione_daty.doc (DOC, 31KB) 2009-01-23 12:18:05 31KB 538 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Projekt_glowny_niskie_prady.zip (ZIP, 772KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:33:51 772KB 73 razy
2 projekt_glowny_sanitarne_cz_1.zip (ZIP, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 11:48:35 1.7MB 108 razy
3 Projekt_glowny_zagospodarowanie.zip (ZIP, 268KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:34:15 268KB 102 razy
4 SIWZ.doc (DOC, 389KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-22 14:46:08 389KB 296 razy
5 Projekt_aneks_elektryka.zip (ZIP, 317KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:35:52 317KB 96 razy
6 Projekt_aneks_sanitarne_cz_3.zip (ZIP, 2.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 11:46:29 2.4MB 87 razy
7 Projekt_aneks_niskie_prady.zip (ZIP, 1.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:37:11 1.9MB 77 razy
8 Projekt_glowny_konstrukcja.zip (ZIP, 5.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:32:44 5.9MB 127 razy
9 Projekt_aneks_architektura.zip (ZIP, 987KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:35:03 987KB 106 razy
10 Projekt_glowny_elektryka.zip (ZIP, 3.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:30:07 3.6MB 116 razy
11 Projekt_aneks_drogi.zip (ZIP, 692KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:35:32 692KB 95 razy
12 Projekt_glowny_mapa.zip (ZIP, 223KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:33:07 223KB 84 razy
13 Projekt_aneks_sanitarne_cz_1.zip (ZIP, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 11:40:09 1.7MB 109 razy
14 projekt_glowny_sanitarne_cz_3.zip (ZIP, 4.5MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 11:52:33 4.5MB 94 razy
15 Projekt_glowny_drogi.zip (ZIP, 980KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:28:28 980KB 118 razy
16 Projekt_aneks_mapa.zip (ZIP, 223KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:36:16 223KB 73 razy
17 Projekt_aneks_sanitarne_cz_2.zip (ZIP, 4.9MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 11:43:47 4.9MB 90 razy
18 Projekt_aneks_zagospodarowanie.zip (ZIP, 255KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:37:27 255KB 118 razy
19 kosztorysy.zip (ZIP, 1.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 08:33:29 1.4MB 355 razy
20 projekt_glowny_sanitarne_cz_2.zip (ZIP, 2.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 11:50:17 2.7MB 88 razy
21 Projekt_glowny_architektura.zip (ZIP, 1.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 10:27:52 1.7MB 205 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 informacja_dla_wykonawcow.doc (DOC, 23.KB) 2009-02-12 11:09:49 23.KB 479 razy
2 Druga_czesc_pytan_od_Wykonawcow.doc (DOC, 80.KB) 2009-03-06 13:59:13 80.KB 838 razy
3 pytania_i_odpowiedzi.doc (DOC, 167KB) 2009-03-04 13:16:10 167KB 555 razy
4 konstr_aneks-10-07-2007.zip (ZIP, 2.1MB) 2009-02-12 11:11:27 2.1MB 556 razy
5 Trzecia_czesc_pytan_od_Wykonawcow.doc (DOC, 43.KB) 2009-03-10 08:13:10 43.KB 668 razy
6 zestawienie_okien_24.02.2009.pdf (PDF, 12.KB) 2009-03-04 13:16:29 12.KB 660 razy
Odwołania
1 ZaA_A_cznik.doc (DOC, 23.KB) 2009-02-24 11:42:40 23.KB 503 razy
Wynik postępowania
1 OgA_oszenie_o_wynikach_przetargu.doc (DOC, 25KB) 2009-05-05 09:35:12 25KB 482 razy
2 ogloszenie.doc (DOC, 25.KB) 2009-09-23 11:09:05 25.KB 487 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 22-01-2009 14:46:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 22-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 23-09-2009 11:09:05