Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Projekt budowlano-wykonawczy na budowę i wymianę sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony
(zamówienie sektorowe),na wykonanie zadania pn. :
„Projekt budowlano-wykonawczy na budowę i wymianę sieci wod-kan w dzielnicy Żelechowa w Szczecinie”.
1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 318, w godzinach 900¸1400 lub za zaliczeniem pocztowym 
2. Koszt udostępnienia materiałów : 90 zł
3. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami : Damian Głowacki tel. ( 091) 442 – 62 - 09
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej
5. Termin wykonania zamówienia 12 miesięcy.
6. Opis warunków zamówienia :        
     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :
a ) spełniają warunki zawarte w formularzu nr 2 SIWZ
b ) wykażą się wykonaniem co najmniej:
     - jednego opracowania obejmującego projektowanie zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej
     - jednego opracowania obejmującego projektowanie zewnętrznych sieci wodociągowych
w latach 2004 - 2008. Zamawiający uzna warunek za spełniony także w sytuacji gdy wykonawca opracował 1 projekt obejmujący swoim zakresem zarówno zewnętrzną sieć wodociągową jak i zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej.
           Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ
7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.
Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.
8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie
 Cena        – 100%
Oferty należy składać w terminie do dnia 12.11.2008 r. do godz. 1015 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10 w pokoju nr 124.
Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpiw dniu 12.11.2008 r. o godz. 1030 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.
Termin związania z ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 ogloszenie.doc (DOC, 24.KB) 2009-02-12 09:56:57 24.KB 401 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 21-10-2008 07:19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 21-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 12-02-2009 09:56:57