Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Kontrola Sanitarna przeprowadzona w dn. 01.VI.2005 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie ul. Wincentego Pola 6 SZCZECIN

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

F/PK/HP/01/01

Data wydania. 2004-06-30

Strona l (4)


PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Szczecin, dnia 01.06.2005 r.

(Miejscowość i data) t

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) pracownika (-ów). Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie Agnieszka Jarota, mł. asystent , PS/71/05, Mirosława Kwiatkowska instr. Higieny , PS /44/05.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podst. art. 4 i art. 25 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, póz. 575 z późn. zm.), art. 67 § l, art. 68 Kodeksu postępowania administracyjnego. Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura Kontroli PK/NB/01 .

CZĘŚĆ I - INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU / OBIEKTU

l . Zakład / obiekt kontrolowany: ZWiK Sp z.o.o w Szczecinie, Oczyszczalnia Ścieków ul. X .

NIP851-26-24-854 REGON/PESEL 811931430

PKDdz. podst...4100

2. Kierujący zakładem / obiektem kontrolowanym:

Paweł Zieliński- Prezes Zarządu Dyrektor Generalny


(imię i nazwisko, stanowisko)** 3. Przedstawiciel zakładu / obiektu kontrolowanego: Kierownik Rejonu I - A.R.

J


(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Dane o zatrudnieniu: ogółem5 , produkcyjnych 0, wtym:

kobiet 0 , młodocianych 0 osób pracujących na zmianie nocnej 5

osób niepełnosprawnych 0 , osób pracujących okresowo 0


F/PK/HP/01/01

Data wydania: 2004-06-30

Strona 2 (4)

5. Informacje dotyczące będącego w toku postępowania administracyjnego i/lub egzekucyjnego

bądź udzielonych zaleceń: brak

6. Informacje dotyczące decyzji pokontrolnych innych Inspekcji: brak

CZĘŚĆ II - PRZEPROWADZENIE KONTROLI

1. Zakres przedmiotowy kontroli: . dane o zatrudnieniu, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy, pomieszczenia pracy i higienicznosanitarne, tabela przydziału odzieży, substancje i preparaty niebezpieczne

2. Użyte podczas kontroli wyposażenie: dokumentacja kontrolna

3v integralną częścią protokołu są załączniki: 2F/PK/HP/01/01/02 2F/PK/HP/01/01/02

(symbol załącznika (-ów))

4. Uchybienia stwierdzone podczas kontroli stanowią-naruszenie następujących przepisów: nie dotyczy

(przepisy)


P*ństw

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 02-11-2005 09:06:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 02-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 02-11-2005 09:06:27