Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kontrola Archiwum Państwowego przeprowadzona w dniu 30.10.2012 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:49:43 dodanie dokumentu
Kontrola NIK przeprowadzona - 11.07.2012 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:48:59 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (05.07.2012 r.) Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:48:26 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Gryfino) przeprowadzona w dniu 24.10.2012 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:39:37 edycja dokumentu
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Gryfino) przeprowadzona w dniu 24.10.2012 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:39:27 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona w dniu 27.09.2012 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:38:14 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ przeprowadzona w dniu 28.02.2012 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:37:17 dodanie dokumentu
Wystąpienie - Państwowa Inspekcja Pracy (15.10.2012 r.) Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:36:48 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (08.02.2011 r.) Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:33:51 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ przeprowadzona w dniu 01.07.2011 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:33:12 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ przeprowadzona w dniu 09.12.2011 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:32:39 dodanie dokumentu
Protokół - Obwodowy Urząd Miar (22.08.2011 r.) Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:31:47 dodanie dokumentu
Wystąpienie - Państwowa Inspekcja Pracy (22.02.2011 r.) Andrzej Dymitruk 2016-07-01 10:30:53 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2013 r. Andrzej Dymitruk 2016-07-01 09:31:08 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2016 r. (od stycznia do maja) Andrzej Dymitruk 2016-06-29 11:10:01 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 11:09:13 edycja dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 11:09:04 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 11:08:45 usunięcie dokument
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 08:07:27 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 08:07:11 usunięcie dokument
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 08:06:28 edycja dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-29 08:05:09 usunięcie załacznika
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 13:54:33 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne w ZWiK Sp. z o.o. w 2014 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 13:54:11 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2016-06-28 13:41:25 usunięcie załacznika
Kontrola NIK przeprowadzona - 31.07.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 10:43:20 dodanie dokumentu
Kontrola Archiwum Państwowego przeprowadzona w dniu 01.07.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 10:42:36 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy (12.01.2015 r.) Andrzej Dymitruk 2016-06-28 10:16:50 dodanie dokumentu
Kontrola RZGW przeprowadzona w dniu 16.11.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 10:15:43 dodanie dokumentu
Kontrola UMWZ przeprowadzona w dniu 27.01.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 09:17:50 dodanie dokumentu
Kontrola UMWZ przeprowadzona w dniu 21.09.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 09:16:47 dodanie dokumentu
Kontrola WFOŚiGW przeprowadzona w dniu 02.03.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 09:15:30 dodanie dokumentu
Kontrola WKU przeprowadzona w dniu 19.06.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 09:14:46 dodanie dokumentu
Kontrola ZUS przeprowadzona w dniu 03.06.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 09:14:07 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ przeprowadzona w dniu 27.08.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 08:26:44 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ przeprowadzona w dniu 22.06.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 08:26:16 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona w dniu 16.09.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 08:23:30 dodanie dokumentu
Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona w dniu 31.03.2015 r. Andrzej Dymitruk 2016-06-28 08:22:42 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa nawiertek (zasuw domowych) oraz skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych, i polietylenowych PEHD Andrzej Dymitruk 2016-06-27 08:57:07 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2016-06-22 11:14:57 usunięcie załacznika