Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków przy ul. Modrej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-07 10:10:38 dodanie dokumentu
Wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-02 14:05:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez ZWIOŚ w Szczecinie dot. przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w Oczyszczalni ścieków "Zdroje" Andrzej Dymitruk 2016-11-02 10:23:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez PPIS w Gryfinie dot. kontroli z zakresu BHP w ZPW "Miedwie" Andrzej Dymitruk 2016-11-02 10:21:21 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 12.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-11-02 10:19:25 dodanie dokumentu
Kontrola PPIS PS.HP.421.475.2016 sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z kontroli PS.HP.421.446.2014 dot. Wydz. Sieci Wodociągowej Rej. I ul. Warcisława w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:16:05 dodanie dokumentu
Kontrola PPIS PS.HK.4401.17.2016 w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzeń wodociągowych ... w ZPW "Arkonka" przy ul. Międzyparkowej 1 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:14:57 edycja dokumentu
Kontrola PPIS PS.HK.4401.17.2016 w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzeń wodociągowych ... w ZPW "Arkonka" przy ul. Międzyparkowej 1 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:14:17 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ 258/2016/JB w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dot: Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:13:01 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etap III Andrzej Dymitruk 2016-10-27 13:48:28 usunięcie załacznika
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 4 filtrów Andrzej Dymitruk 2016-10-26 14:48:31 usunięcie załacznika
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 4 filtrów Andrzej Dymitruk 2016-10-26 10:36:25 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 11.X.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-25 10:52:31 dodanie dokumentu
Remont studni kanalizacyjnych w ul. Miodowa, Zegadłowicza, Arkońska w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-25 09:22:10 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etap III Andrzej Dymitruk 2016-10-21 13:09:38 usunięcie załacznika
Dane podmiotu Andrzej Dymitruk 2016-10-19 11:05:10 edycja dokumentu
Zarząd Spółki Andrzej Dymitruk 2016-10-19 11:02:19 edycja dokumentu
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek I Ligi Siatkówki mężczyzn w okresie wrzesień - grudzień 2016 r Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:59:47 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 10.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:20:49 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 10.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:20:25 usunięcie dokument
Zapytanie o informację publiczną z dnia 06.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:03:45 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 06.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:03:29 usunięcie dokument
Zapytanie o informację publiczną z dnia 29.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 09:54:50 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 29.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 09:54:26 usunięcie dokument
Zapytanie o informację publiczną z dnia 17.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 09:53:51 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 17.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 09:53:32 usunięcie dokument
Zapytanie o informację publiczną z dnia 17.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 09:52:33 edycja dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 17.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 09:52:12 usunięcie załacznika
Modernizacja Pompowni Ścieków Górny Brzeg i Białowieska Andrzej Dymitruk 2016-10-14 14:20:17 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etap III Andrzej Dymitruk 2016-10-14 13:38:26 usunięcie załacznika
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalni ścieków Zdroje w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-12 13:29:22 dodanie dokumentu
Modernizacja Pompowni Ścieków Górny Brzeg i Białowieska Andrzej Dymitruk 2016-10-12 13:23:16 dodanie dokumentu
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Ceglanej 2 Andrzej Dymitruk 2016-10-12 07:12:22 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 30.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-11 10:36:12 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 29.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-11 10:32:55 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 17.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-11 10:32:31 dodanie dokumentu
Przebudowa węzłów odbioru osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-11 08:10:53 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2016-10-07 11:07:52 edycja dokumentu
Sukcesywna dostawa kruszyw piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru Andrzej Dymitruk 2016-10-05 09:52:00 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2016-10-04 12:48:21 usunięcie załacznika