Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:28:34 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:38 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:34 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:31 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:27 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:14 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:04 usunięcie załacznika
Zapytanie o informację publiczną z dnia 08.III.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-03-23 10:28:44 dodanie dokumentu
Dostawa części zamiennych do pomp firmy WANGEN Andrzej Dymitruk 2017-03-22 14:55:24 dodanie dokumentu
Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-22 14:14:02 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-22 13:23:34 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-22 12:59:35 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2017-03-22 12:45:27 dodanie dokumentu
Dzierżawa nieruchomości opisanej jako działka nr 4/21 obręb 3014 przy ul. Ceglanej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-22 07:04:52 dodanie dokumentu
Budowa centralnej dyspozytorni sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego Andrzej Dymitruk 2017-03-21 13:42:04 dodanie dokumentu
Zarządzanie Siecią Wodociągową - budowa systemu telemetrycznego w oparciu o model hydrauliczny w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-03-21 11:46:37 dodanie dokumentu
Wdrożenie mobilnego systemu GIS Andrzej Dymitruk 2017-03-21 11:45:21 dodanie dokumentu
Montaż turbiny - generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-20 14:48:43 dodanie dokumentu
Modernizacja magistrali wodociągowej Miedwianka w Szczecinie - Etap I i II Andrzej Dymitruk 2017-03-20 14:47:39 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinie w dniu 15.02.2017 r. w Pompowni Wody Kijewo Andrzej Dymitruk 2017-03-17 13:03:38 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szczecinie w dniu 15.02.2017 r. w Pompowni Wody Kijewo Andrzej Dymitruk 2017-03-17 13:02:44 dodanie dokumentu
Majątek ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2017-03-16 10:10:45 edycja dokumentu
Majątek ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2017-03-16 09:59:17 edycja dokumentu
Rejestry Andrzej Dymitruk 2017-03-16 09:31:42 edycja dokumentu
Struktura własnościowa Andrzej Dymitruk 2017-03-16 09:30:52 edycja dokumentu
Schemat Organizacyjny Andrzej Dymitruk 2017-03-16 09:30:23 edycja dokumentu
Dochody i straty Andrzej Dymitruk 2017-03-16 09:29:40 edycja dokumentu
Majątek ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2017-03-16 09:29:05 edycja dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Szarotki (od włączenia z ul. Jana z Kolna) Andrzej Dymitruk 2017-03-14 14:48:42 dodanie dokumentu
Zakup dwóch zestawów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej - pojazdy specjalne Andrzej Dymitruk 2017-03-14 11:59:16 dodanie dokumentu
Przeprowadzenie działań promocyjno-reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. oraz projektów inwestycyjnych Spółki w Szczecinie podczas wydarzenia pn. Dni Skandynawskie 2017 odbywającego się w dniach 30.03- 2.04 2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-03-14 10:17:08 dodanie dokumentu
Ekstraklasa piłki nożnej mężczyzn, przeprowadzenie w okresie styczeń - grudzień 2017r., ogólno wizerunkowych działań promocyjnych oraz reklamujących wybrane usługi dodatkowe świadczone przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek organizowanych przez Ekstraklasę S. A. Andrzej Dymitruk 2017-03-14 10:16:00 dodanie dokumentu
Promocja przez sport - kształtowanie pozytywnego wizerunku ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, oraz promocja wybranych usług okołowodociągowych świadczonych przez Spółkę , podczas rozgrywek piłki nożnej dzieci i młodzieży szkolnej w okresie styczeń - grudzień 2017r. Andrzej Dymitruk 2017-03-14 10:14:08 dodanie dokumentu
Remont galerii rurociągów filtrów pospiesznych w ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2017-03-10 10:47:45 dodanie dokumentu
Remont galerii rurociągów filtrów pospiesznych w ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2017-03-10 10:46:25 usunięcie dokument
Remont galerii rurociągów filtrów pospiesznych w ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2017-03-10 10:28:07 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do Oczyszczalni Ścieków Pomorzany i Zdroje Andrzej Dymitruk 2017-03-09 14:09:26 dodanie dokumentu
Przyjmowanie spraw Andrzej Dymitruk 2017-03-08 08:34:28 edycja dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 22.II.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-03-07 12:45:05 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 13.II.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-03-07 12:44:47 dodanie dokumentu