Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków przy ul. Modrej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-28 10:34:37 usunięcie załacznika
Dostawa części zamiennych do kraty, praso płuczki, przenośnika firmy MEVA Andrzej Dymitruk 2016-11-28 07:28:09 dodanie dokumentu
Serwis okresowy pogwarancyjny trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym zainstalowanych w OŚ Pomorzany Andrzej Dymitruk 2016-11-25 10:14:41 dodanie dokumentu
Remont sieci wodociągowej w ul. Dworcowej Dn 200 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-18 08:48:54 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego do dz. bud. nr 3/32 w ul. Dunikowskiego w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-17 13:29:27 dodanie dokumentu
Utrzymanie sprawności technicznej urządzeń produkcji HACH LANGE, zainstalowanych w Oczyszczalni Ścieków POMORZANY i Oczyszczalni Ścieków ZDROJE Andrzej Dymitruk 2016-11-17 12:28:27 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa łączników montażowych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych oraz nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych Andrzej Dymitruk 2016-11-16 14:56:56 dodanie dokumentu
Kontrola sprawdzająca - ZWiK Sp. z o.o. ul. Golisza 10 Andrzej Dymitruk 2016-11-16 10:40:28 dodanie dokumentu
Kontrola sprawdzająca na Wydziale Sieci Wodociągowej Rej. I ul. Warcisława Andrzej Dymitruk 2016-11-16 10:39:35 dodanie dokumentu
Rozbiórka nieczynnej magistrali wodociągowej Dn1000 mm wraz z pomostem technologicznym nad rzeką Regalica w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-15 08:46:02 dodanie dokumentu
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Dziwnowie przy ul. Tęsknoty 5 Andrzej Dymitruk 2016-11-15 07:10:42 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa polimeru akrylowego na potrzeby odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" Andrzej Dymitruk 2016-11-10 14:42:46 dodanie dokumentu
Inżynier kontraktu dla zadania - Modernizacja O.Ś.K. Zdroje Andrzej Dymitruk 2016-11-09 07:52:37 usunięcie załacznika
Inżynier kontraktu dla zadania - Modernizacja O.Ś.K. Zdroje Andrzej Dymitruk 2016-11-08 14:50:20 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2016-11-08 14:30:39 edycja dokumentu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Andrzej Dymitruk 2016-11-08 07:15:03 usunięcie załacznika
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Andrzej Dymitruk 2016-11-07 13:48:27 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa rękawic ochronnych oraz odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Zakładu Wodociągów i kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-07 13:44:47 dodanie dokumentu
Rozbiórka obiektów oczyszczalni ścieków przy ul. Modrej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-07 10:10:38 dodanie dokumentu
Wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-11-02 14:05:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez ZWIOŚ w Szczecinie dot. przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska w Oczyszczalni ścieków "Zdroje" Andrzej Dymitruk 2016-11-02 10:23:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli przez PPIS w Gryfinie dot. kontroli z zakresu BHP w ZPW "Miedwie" Andrzej Dymitruk 2016-11-02 10:21:21 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 12.IX.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-11-02 10:19:25 dodanie dokumentu
Kontrola PPIS PS.HP.421.475.2016 sprawdzająca wykonanie obowiązków wynikających z kontroli PS.HP.421.446.2014 dot. Wydz. Sieci Wodociągowej Rej. I ul. Warcisława w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:16:05 dodanie dokumentu
Kontrola PPIS PS.HK.4401.17.2016 w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzeń wodociągowych ... w ZPW "Arkonka" przy ul. Międzyparkowej 1 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:14:57 edycja dokumentu
Kontrola PPIS PS.HK.4401.17.2016 w zakresie stanu sanitarnego i technicznego urządzeń wodociągowych ... w ZPW "Arkonka" przy ul. Międzyparkowej 1 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:14:17 dodanie dokumentu
Kontrola ZWIOŚ 258/2016/JB w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska dot: Oczyszczalni Ścieków "Pomorzany" w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-31 08:13:01 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etap III Andrzej Dymitruk 2016-10-27 13:48:28 usunięcie załacznika
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 4 filtrów Andrzej Dymitruk 2016-10-26 14:48:31 usunięcie załacznika
Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW "Miedwie" wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 4 filtrów Andrzej Dymitruk 2016-10-26 10:36:25 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 11.X.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-25 10:52:31 dodanie dokumentu
Remont studni kanalizacyjnych w ul. Miodowa, Zegadłowicza, Arkońska w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-10-25 09:22:10 dodanie dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Wielgowo-Sławociesze w Szczecinie - Etap III Andrzej Dymitruk 2016-10-21 13:09:38 usunięcie załacznika
Dane podmiotu Andrzej Dymitruk 2016-10-19 11:05:10 edycja dokumentu
Zarząd Spółki Andrzej Dymitruk 2016-10-19 11:02:19 edycja dokumentu
Przeprowadzenie działań promocyjno - reklamowych wybranych usług dodatkowych świadczonych przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, w trakcie rozgrywek I Ligi Siatkówki mężczyzn w okresie wrzesień - grudzień 2016 r Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:59:47 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 10.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:20:49 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 10.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:20:25 usunięcie dokument
Zapytanie o informację publiczną z dnia 06.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:03:45 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 06.V.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-10-19 10:03:29 usunięcie dokument