Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-02-08 11:21:17 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-02-08 11:20:37 usunięcie załacznika
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2017-02-03 09:34:52 edycja dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 24.I.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-01-31 11:55:20 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa obuwia dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-01-31 08:21:17 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych, kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów wodnych, łączników mosiężnych wodomierzowych oraz złączek zaciskowych Andrzej Dymitruk 2017-01-31 07:46:03 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 15.XII.2016 r. Andrzej Dymitruk 2017-01-24 10:25:35 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Kapitańskiej i Storrady - Świętosławy w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-01-20 08:13:34 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych na terenie obiektów ZPW "Miedwie" Andrzej Dymitruk 2017-01-19 12:31:48 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. Oczyszczalni ścieków komunalnych "Pomorzany" Andrzej Dymitruk 2017-01-19 12:30:49 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. Oczyszczalni ścieków komunalnych "Pomorzany" Andrzej Dymitruk 2017-01-19 12:30:37 dodanie dokumentu
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Zdroje Andrzej Dymitruk 2017-01-16 14:32:00 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 04.I.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-01-16 10:02:34 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIAOSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW "POMORZANY" I "ZDROJE" ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADUPRODUKCJI WODY "MIEDWIE" Andrzej Dymitruk 2017-01-13 12:07:18 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na wykonanie promocyjnego spotu filmowego promującego projekt pn."Czysta Odra w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2017-01-11 08:38:08 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 16.XII.2016 r. Andrzej Dymitruk 2017-01-04 10:24:57 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2017-01-04 10:09:17 edycja dokumentu
Kontrola użytkowania obiektów budowlanych przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WIK.7741.99.2016.RO z dn. 04.10.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2017-01-03 09:57:37 dodanie dokumentu
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad podsystemem informatycznym KADRY-PŁACE AX PEOPLE Andrzej Dymitruk 2016-12-30 13:34:08 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny na PW "Zdroje" przy ul. Bat. Chłopskich w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-12-30 09:04:45 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny na PW "Płonia" przy ul. Uczniowskiej Andrzej Dymitruk 2016-12-30 09:04:00 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny na PW "Płonia" przy ul. Uczniowskiej Andrzej Dymitruk 2016-12-30 09:03:43 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny na PW "Kijewo" przy ul. Zwierzynieckiej Andrzej Dymitruk 2016-12-30 09:03:00 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie na ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2016-12-30 09:01:56 edycja dokumentu
Zakup i montaż dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych na O. Ś. Zdroje Andrzej Dymitruk 2016-12-28 13:33:53 dodanie dokumentu
Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" - (26.08.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2016-12-28 07:16:27 edycja dokumentu
Kontrola Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na Oczyszczalni Ścieków "Zdroje" - (26.08.2016 r.) Andrzej Dymitruk 2016-12-28 07:15:58 dodanie dokumentu
Sprawowanie opieki autorskiej i opieki serwisowej nad Komputerowym Zintegrowanym Systemem Informatycznym Andrzej Dymitruk 2016-12-21 14:16:00 dodanie dokumentu
Wykonanie promocyjnego spotu filmowego Andrzej Dymitruk 2016-12-21 10:30:07 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 08.XII.2016 r. Andrzej Dymitruk 2016-12-20 13:00:39 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie na ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2016-12-20 12:45:58 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (20.09.2016 - 06.12.2016) Andrzej Dymitruk 2016-12-08 14:33:40 dodanie dokumentu
Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje Andrzej Dymitruk 2016-12-06 14:54:28 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2016-12-06 09:39:23 edycja dokumentu
Przebudowa węzłów odbioru osadu z zagęszczaczy grawitacyjnych na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2016-12-05 12:46:30 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA POLIMERÓW AKRYLOWYCH NA POTRZEBY ZAGĘSZCZANIA I ODWADNIANIAOSADU W OCZYSZCZALNIACH ŚCIEKÓW "POMORZANY" I "ZDROJE" ORAZ NA POTRZEBY ZAKŁADUPRODUKCJI WODY "MIEDWIE" Andrzej Dymitruk 2016-11-30 15:06:38 dodanie dokumentu
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Ceglanej 2 Andrzej Dymitruk 2016-11-30 08:39:56 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA RUR DO WODY Z POLIETYLENU (PE), KSZTAŁTEK ELEKTROOPOROWYCH DO WODY Z POLIETYLENU (PE), ZŁĄCZEK ZACISKOWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE) DO WODY, ORAZ PRZEJŚĆ MUROWYCH DO RUR Z POLIETYLENU (PE) Andrzej Dymitruk 2016-11-29 14:56:13 dodanie dokumentu
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Ceglanej 2 Andrzej Dymitruk 2016-11-28 11:28:11 usunięcie dokument
Dzierżawa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Ceglanej 2 Andrzej Dymitruk 2016-11-28 11:13:30 dodanie dokumentu