Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie o informację publiczną z dnia 7.IV.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-04-25 10:12:48 dodanie dokumentu
Remont zbiorników wody pitnej oraz komory zasuw wraz z przebudową rurociągów technologicznych, elementów zagospodarowania terenu oraz budową przyłącza energetycznego do placówki przy ul. Wschodniej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-04-24 09:25:11 usunięcie załacznika
Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-04-12 12:27:51 usunięcie załacznika
Wykoszenie traw na obszarze o łącznej powierzchni 37,4840 ha znajdujących się na terenach ujęć wody oraz na nasypie rurociągu miedwiańskiego wraz z wywozem pokosu lub rozdrobnieniem, cztery razy w 2017 roku Andrzej Dymitruk 2017-04-11 14:45:20 dodanie dokumentu
Roboty bitumiczne po robotach awaryjnych wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-04-11 09:54:44 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i studni wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2017-04-10 12:14:58 dodanie dokumentu
Bezprzewodowy monitoring sieci wodociągowej na Prawobrzeżu Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-04-08 11:57:59 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa części zamiennych do pomp firmy SEEPEX Andrzej Dymitruk 2017-04-07 12:16:14 usunięcie załacznika
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.III.2017r. Andrzej Dymitruk 2017-04-07 10:40:27 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa części zamiennych do pomp firmy SEEPEX Andrzej Dymitruk 2017-04-07 10:27:11 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 14.II.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-04-05 10:29:30 edycja dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.III.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-04-04 08:27:35 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp. z o. o. (01.02.2017 - 03.04.2017) Andrzej Dymitruk 2017-04-03 14:39:37 dodanie dokumentu
Remont zbiorników wody pitnej oraz komory zasuw wraz z przebudową rurociągów technologicznych, elementów zagospodarowania terenu oraz budową przyłącza energetycznego do placówki przy ul. Wschodniej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-04-03 08:14:21 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej w ul. Węgierskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-28 13:15:09 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:29:23 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:29:19 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:29:15 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:29:10 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:29:05 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:28:59 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:28:34 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:38 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:34 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:31 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:27 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:14 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-23 11:23:04 usunięcie załacznika
Zapytanie o informację publiczną z dnia 08.III.2017 r. Andrzej Dymitruk 2017-03-23 10:28:44 dodanie dokumentu
Dostawa części zamiennych do pomp firmy WANGEN Andrzej Dymitruk 2017-03-22 14:55:24 dodanie dokumentu
Audyt energetyczny obiektów ZWiK Sp. z o.o w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-22 14:14:02 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5-1,5l Andrzej Dymitruk 2017-03-22 13:23:34 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa środków higieniczno - sanitarnych oraz środków czystości na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-22 12:59:35 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji Andrzej Dymitruk 2017-03-22 12:45:27 dodanie dokumentu
Dzierżawa nieruchomości opisanej jako działka nr 4/21 obręb 3014 przy ul. Ceglanej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-22 07:04:52 dodanie dokumentu
Budowa centralnej dyspozytorni sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części Szczecina oraz przebudowa pomieszczeń na potrzeby Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego Andrzej Dymitruk 2017-03-21 13:42:04 dodanie dokumentu
Zarządzanie Siecią Wodociągową - budowa systemu telemetrycznego w oparciu o model hydrauliczny w prawobrzeżnej i lewobrzeżnej części Szczecina Andrzej Dymitruk 2017-03-21 11:46:37 dodanie dokumentu
Wdrożenie mobilnego systemu GIS Andrzej Dymitruk 2017-03-21 11:45:21 dodanie dokumentu
Montaż turbiny - generatora w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2017-03-20 14:48:43 dodanie dokumentu
Modernizacja magistrali wodociągowej Miedwianka w Szczecinie - Etap I i II Andrzej Dymitruk 2017-03-20 14:47:39 dodanie dokumentu