Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH” Andrzej Dymitruk 2004-09-16 14:47:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont budynku aeratora położonego na terenie ZPW Świerczewo w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-09-14 16:24:35 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EUR na : DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY Andrzej Dymitruk 2004-09-14 10:33:16 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa dróg dojazdowych do studni głębinowych w ZPW PILCHOWO” Andrzej Dymitruk 2004-09-13 10:28:19 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ PRZEPUSTNIC Andrzej Dymitruk 2004-09-13 10:28:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wyrobów betonowych i materiałów budowlanych Andrzej Dymitruk 2004-09-06 11:23:43 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ KOKSU DLA ZPW ZDROJE I PW KIJEWO Andrzej Dymitruk 2004-09-03 09:43:41 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO OSIOWANIA PRZEKŁADNI PASOWYCH ORAZ DO DIAGNOSTYKI MASZYN Andrzej Dymitruk 2004-09-03 09:43:27 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-09-01 11:11:48 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na: „REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ METODĄ BEZROZKOPOWĄ W UL. MARII KONOPNICKIEJ W SZCZECINIE” Andrzej Dymitruk 2004-08-31 11:22:07 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego: „ROZBUDOWA HALI ZASUW PRZY ZBIORNIKACH WODY CZYSTEJ ZPW POMORZANY” Andrzej Dymitruk 2004-08-31 11:09:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Pszennej i Lnianej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-30 15:01:35 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE dot.: przetargu nieograniczonego na zad. inw. pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podmokłej w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-08-30 14:35:13 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku pompowni położonym na terenie ZPW Pilchowo.” Andrzej Dymitruk 2004-08-30 10:10:44 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ FARB I CHEMII BUDOWLANEJ Andrzej Dymitruk 2004-08-26 13:06:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Hydrofobizacja ściany wschodniej budynku aeracji położonego na terenie ZPW Pilchowo w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-08-26 09:45:32 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Tarniny w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-24 09:40:36 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe, na zadanie pn.: ,,Remont budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie” Andrzej Dymitruk 2004-08-24 09:40:22 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn : " Dostawa , montaż i uruchomienie wagi samochodowej o nośności 60 Mg na terenie OSK Zdroje przy ul. Wspólnej 41/ 43 w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-08-23 09:50:31 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-08-19 15:16:53 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO . Oferty należy składać do: 09.09.2004 Andrzej Dymitruk 2004-08-17 10:59:32 dodanie dokumentu
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę samochodu o DMC do 3,5t o ilości miejsc siedzących-siedem. Andrzej Dymitruk 2004-08-17 09:04:17 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ZELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH HDPE Andrzej Dymitruk 2004-08-12 14:51:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriana Szarego, Torowej i Szlamowej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:08:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej oraz remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ofiar Oświęcimia w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:07:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę szkła laboratoryjnego i akcesoriów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:07:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poza ustawą na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa dróg dojazdowych do studni głębinowych w ZPW PILCHOWO” Andrzej Dymitruk 2004-08-11 14:18:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „Dostawa konsol wodomierzowych i zaworów skośnych zwrotno-zaporowych” Andrzej Dymitruk 2004-08-10 14:59:04 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ ŁODZI MOTOROWEJ Z SILNIKIEM” Andrzej Dymitruk 2004-08-09 10:04:42 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ STALOWEJ OBUDOWY DO SZALOWANIA WYKOPÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH Andrzej Dymitruk 2004-08-05 09:19:35 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ WYROBÓW BETONOWYCH I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Andrzej Dymitruk 2004-08-05 09:19:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wyrobów hutniczych Andrzej Dymitruk 2004-08-04 08:38:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie aparatury elektrotechnicznej i osprzętu elektroinstalac Andrzej Dymitruk 2004-08-04 08:38:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetonowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2004-08-04 08:38:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ STALI NIERDZEWNEJ Andrzej Dymitruk 2004-08-02 09:57:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę koparko-ładowarki" Andrzej Dymitruk 2004-07-28 09:38:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. „Przebudowy i budowy sieci wod.-kan. wraz z przyłączami w ul. Tkackiej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-07-27 15:27:15 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony prowadzony z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zad. inw. pn.: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podmokłej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-07-26 10:12:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: przetargu nieograniczonego na zad. inw. pn.: "Wykonanie instalacji dwutlenku chloru dla Zakładu Produkcji Wody Pomorzany". Andrzej Dymitruk 2004-07-26 10:11:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników przetargu pn "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Podleśnej w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-07-21 11:46:17 dodanie dokumentu