Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ZELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH HDPE Andrzej Dymitruk 2004-08-12 14:51:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriana Szarego, Torowej i Szlamowej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:08:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej oraz remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ofiar Oświęcimia w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:07:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę szkła laboratoryjnego i akcesoriów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:07:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poza ustawą na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa dróg dojazdowych do studni głębinowych w ZPW PILCHOWO” Andrzej Dymitruk 2004-08-11 14:18:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „Dostawa konsol wodomierzowych i zaworów skośnych zwrotno-zaporowych” Andrzej Dymitruk 2004-08-10 14:59:04 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ ŁODZI MOTOROWEJ Z SILNIKIEM” Andrzej Dymitruk 2004-08-09 10:04:42 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ STALOWEJ OBUDOWY DO SZALOWANIA WYKOPÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH Andrzej Dymitruk 2004-08-05 09:19:35 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ WYROBÓW BETONOWYCH I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Andrzej Dymitruk 2004-08-05 09:19:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę wyrobów hutniczych Andrzej Dymitruk 2004-08-04 08:38:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie aparatury elektrotechnicznej i osprzętu elektroinstalac Andrzej Dymitruk 2004-08-04 08:38:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetonowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2004-08-04 08:38:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ STALI NIERDZEWNEJ Andrzej Dymitruk 2004-08-02 09:57:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "Dostawę koparko-ładowarki" Andrzej Dymitruk 2004-07-28 09:38:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. „Przebudowy i budowy sieci wod.-kan. wraz z przyłączami w ul. Tkackiej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-07-27 15:27:15 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony prowadzony z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zad. inw. pn.: Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podmokłej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-07-26 10:12:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: przetargu nieograniczonego na zad. inw. pn.: "Wykonanie instalacji dwutlenku chloru dla Zakładu Produkcji Wody Pomorzany". Andrzej Dymitruk 2004-07-26 10:11:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników przetargu pn "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Podleśnej w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-07-21 11:46:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników przetargu pn "Opracowanie projektów budowlano -wykonawczych pn " budowa sieci wod -kan w ul. Marmurowej, Nowotarskiej i Piwnej, Złotej w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-07-21 11:45:50 dodanie dokumentu
1. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w dn. 25 marca 2004 r. Andrzej Dymitruk 2004-07-19 09:48:51 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn : " Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Św. Józefa w Szczecinie " Andrzej Dymitruk 2004-07-16 09:22:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pod nazwą: Okresowe pomiary ochronne i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach ZWiK Sp. z o.o. Andrzej Dymitruk 2004-07-14 10:08:40 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont budynku areatora położonego na terenie ZPW Świerczewo w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-07-09 11:43:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pt. Przebudowa i budowa sieci wod.-kan. wraz z przyłączami w ul. Tkackiej - Łaziebnej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-07-08 10:10:13 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-07-02 13:09:23 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 60.000 euro na: "Modernizację elektroenergetycznego układu rozdziału energii w stacji uzdatniania wody Miedwie" Andrzej Dymitruk 2004-07-01 09:00:43 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : "DOSTAWĘ SZKŁA LABORATORYJNEGO I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH" Andrzej Dymitruk 2004-06-30 13:37:49 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: WYKONANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH pt. "Budowa sieci wodociągowej oraz remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ofiar Oświęcimia w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-06-30 08:26:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn : " Dostawa , montaż i uruchomienie wagi samochodowej o nośności 60 Mg na terenie OSK Zdroje przy ul. Wspólnej 41/ 43 w Szczecinie " Andrzej Dymitruk 2004-06-29 12:28:48 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony do 60000 euro na: wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Podleśnej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-06-29 10:11:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony do 60000 euro na: WYKONANIE PROJEKÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Marmurowej i Nowotarskiej , Piwnej i Złotej w Szczecinie” ( dla ka Andrzej Dymitruk 2004-06-28 10:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie rur i kształtek kanalizacyjnych PCV Andrzej Dymitruk 2004-06-28 10:08:30 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : Dostawę koksu Andrzej Dymitruk 2004-06-28 10:07:46 dodanie dokumentu
Dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, testów laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2004-06-15 10:32:01 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : Dostawę prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2004-06-15 10:31:28 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zad. inw. pn.: Wykonanie instalacji dwutlenku chloru dla Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" Andrzej Dymitruk 2004-06-15 10:31:05 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na: dostawę odzieży roboczej i ochronnej Andrzej Dymitruk 2004-06-14 13:16:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : dostawę aparatury elektrotechnicznej i osprzętu elektroinstalacyjnego. Andrzej Dymitruk 2004-06-14 13:16:31 dodanie dokumentu
Wynik postępowania na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-06-07 14:24:51 dodanie dokumentu
Wynik postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Okulickiego na odcinku od ulicy św. Kingi do ulicy Wrocławskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-06-07 14:24:34 dodanie dokumentu