Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg dla zamówienia sektorowego na: „Modernizację elektroenergetycznego układu rozdziału energii w stacji uzdatniania wody Miedwie” Andrzej Dymitruk 2004-11-09 09:43:52 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : „DOSTAWĘ RUR I KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO” Andrzej Dymitruk 2004-11-08 13:32:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Pieca do suszenia silników” Andrzej Dymitruk 2004-11-08 10:29:53 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: „DOSTAWĘ RUR, KSZTAŁTEK I ZŁĄCZEK Z PE I ELEKTROOPOROWYCH” Andrzej Dymitruk 2004-11-08 10:28:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: "Remont budynku filtrów pospiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie" Andrzej Dymitruk 2004-11-05 13:09:12 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn : " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podhalańskiej w Szczecinie " Andrzej Dymitruk 2004-11-03 09:37:28 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-11-03 09:35:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: "Dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie przepustnic" Andrzej Dymitruk 2004-11-02 12:31:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: "Dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie maszyn budowlanych" Andrzej Dymitruk 2004-11-02 12:29:54 dodanie dokumentu
Przetarg dla zamówienia sektorowego na: „Remont kanału ogólnospławnego na odcinku od ul. Św Marcina do ul K. Królewicza w Szczecinie” /metodą tradycyjną i bezwykopową/ Andrzej Dymitruk 2004-11-02 12:27:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę samochodów osobowo-towarowych o DMC do 2,0t w ilości szt. 2. Andrzej Dymitruk 2004-11-02 10:40:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego o wartości do 400 000 EURO na: „Dostawa koparko-ładowarki" Andrzej Dymitruk 2004-10-29 10:34:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenia o wynikach (2004) Andrzej Dymitruk 2004-10-27 12:15:48 dodanie dokumentu
Majątek Andrzej Dymitruk 2004-10-22 13:39:29 dodanie dokumentu
Dostawa samochodów specjalnych do czyszczenia systemów kanalizacyjnych w ilości szt. 2 oraz samochodu asenizacyjnego szt.1 Andrzej Dymitruk 2004-10-22 13:38:52 dodanie dokumentu
Świadczenie usług polegających na zamieszczaniu ogłoszeń w prasie Andrzej Dymitruk 2004-10-21 09:41:09 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : DOSTAWĘ WODOMIERZY Z LICZYDŁEM ENCONDERA DO ZDALNEGO ODCZYTU Andrzej Dymitruk 2004-10-15 10:41:47 dodanie dokumentu
Dot.: ,,Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku pompowni położonym na terenie ZPW Pilchowo”. Andrzej Dymitruk 2004-10-15 09:16:27 dodanie dokumentu
Dot. przetargu nieograniczonego – zamówienie sektorowe na ROZBUDOWĘ HALI ZASUW PRZY ZBIORNIKACH WODY CZYSTEJ ZPW POMORZANY Andrzej Dymitruk 2004-10-13 16:24:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie koksu dla ZPW Zdroje i PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2004-10-12 14:12:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie urządzenia do osiowania przekładni pasowych oraz do diagnostyki maszyn Andrzej Dymitruk 2004-10-12 14:12:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ PIECA DO SUSZENIA SILNIKÓW” Andrzej Dymitruk 2004-10-12 14:11:43 dodanie dokumentu
Dot. dostawy stalowej obudowy do szalowania wykopów budowlanych i liniowych Andrzej Dymitruk 2004-10-11 11:29:38 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : „DOSTAWĘ POMP POZIOMYCH JEDNOSTOPNIOWYCH” Andrzej Dymitruk 2004-10-08 09:24:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie skrzynek ulicznych zasuwowych i hydrantowych żeliwnych i z polietylenu Andrzej Dymitruk 2004-10-04 12:45:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: rozbudowy Komputerowego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie o moduły GIS oraz Moduł Rozproszonego Zasilania zintegrowanego z oprogramowaniem Kadry-Płace Andrzej Dymitruk 2004-10-01 12:43:53 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-10-01 12:25:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników przetargu dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Budowa sieci wod –kan w ul. Tarniny w Szczecinie ” Andrzej Dymitruk 2004-09-30 13:56:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników przetargu dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wymiana sieci wodociągowej w ul. Pszennej i Lnianej w Szc Andrzej Dymitruk 2004-09-30 13:56:01 dodanie dokumentu
Dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie łodzi motorowej wraz z silnikiem dla ZPW Miedwie Andrzej Dymitruk 2004-09-29 11:00:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie konsol wodomierzowych i zaworów skośnych zwrotno - zaporowych Andrzej Dymitruk 2004-09-29 11:00:38 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony zamówienie sektorowe na: OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH pt. „ Budowa sieci wod- kan dla ul. Marmurowej, Radosnej, Chojnickiej, Ciasnej, Karpiej, Niklow Andrzej Dymitruk 2004-09-28 09:41:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony zamówienie sektorowe na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „ Remont kładek wodociągowych w ul. Budziszyńskiej i 9-go Majaw Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-09-28 09:40:32 dodanie dokumentu
Zamówienie na dostawę i wdrożenie programu komputerowego do laboratorium do ewidencji parametrów jakości wody Andrzej Dymitruk 2004-09-28 08:54:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,,Hydrofobizacja ściany wschodniej budynku aeracji położonego na terenie ZPW Pilchowo” Andrzej Dymitruk 2004-09-28 08:53:27 dodanie dokumentu
Zamówienie na dostawę i wdrożenie programu komputerowego do laboratorium do ewidencji parametrów jakości wody Andrzej Dymitruk 2004-09-27 12:46:28 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130.000 euro na: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 01.01.20 Andrzej Dymitruk 2004-09-24 09:06:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "Dostawa samochodów osobowo-towarowych o DMC do 2,0 t, w ilości szt. 2" Andrzej Dymitruk 2004-09-22 09:54:08 dodanie dokumentu
2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w czerwcu 2004 r. Andrzej Dymitruk 2004-09-17 11:47:07 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-09-17 10:06:42 dodanie dokumentu