Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot.: dostawy dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie konsol wodomierzowych i zaworów skośnych zwrotno - zaporowych Andrzej Dymitruk 2004-09-29 11:00:38 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony zamówienie sektorowe na: OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH pt. „ Budowa sieci wod- kan dla ul. Marmurowej, Radosnej, Chojnickiej, Ciasnej, Karpiej, Niklow Andrzej Dymitruk 2004-09-28 09:41:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony zamówienie sektorowe na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „ Remont kładek wodociągowych w ul. Budziszyńskiej i 9-go Majaw Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-09-28 09:40:32 dodanie dokumentu
Zamówienie na dostawę i wdrożenie programu komputerowego do laboratorium do ewidencji parametrów jakości wody Andrzej Dymitruk 2004-09-28 08:54:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: ,,Hydrofobizacja ściany wschodniej budynku aeracji położonego na terenie ZPW Pilchowo” Andrzej Dymitruk 2004-09-28 08:53:27 dodanie dokumentu
Zamówienie na dostawę i wdrożenie programu komputerowego do laboratorium do ewidencji parametrów jakości wody Andrzej Dymitruk 2004-09-27 12:46:28 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 130.000 euro na: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 01.01.20 Andrzej Dymitruk 2004-09-24 09:06:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "Dostawa samochodów osobowo-towarowych o DMC do 2,0 t, w ilości szt. 2" Andrzej Dymitruk 2004-09-22 09:54:08 dodanie dokumentu
2. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzona w czerwcu 2004 r. Andrzej Dymitruk 2004-09-17 11:47:07 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-09-17 10:06:42 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH” Andrzej Dymitruk 2004-09-16 14:47:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont budynku aeratora położonego na terenie ZPW Świerczewo w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-09-14 16:24:35 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000 EUR na : DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY Andrzej Dymitruk 2004-09-14 10:33:16 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa dróg dojazdowych do studni głębinowych w ZPW PILCHOWO” Andrzej Dymitruk 2004-09-13 10:28:19 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ PRZEPUSTNIC Andrzej Dymitruk 2004-09-13 10:28:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie wyrobów betonowych i materiałów budowlanych Andrzej Dymitruk 2004-09-06 11:23:43 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ KOKSU DLA ZPW ZDROJE I PW KIJEWO Andrzej Dymitruk 2004-09-03 09:43:41 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO OSIOWANIA PRZEKŁADNI PASOWYCH ORAZ DO DIAGNOSTYKI MASZYN Andrzej Dymitruk 2004-09-03 09:43:27 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Andrzej Dymitruk 2004-09-01 11:11:48 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na: „REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ METODĄ BEZROZKOPOWĄ W UL. MARII KONOPNICKIEJ W SZCZECINIE” Andrzej Dymitruk 2004-08-31 11:22:07 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego: „ROZBUDOWA HALI ZASUW PRZY ZBIORNIKACH WODY CZYSTEJ ZPW POMORZANY” Andrzej Dymitruk 2004-08-31 11:09:21 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Pszennej i Lnianej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-30 15:01:35 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE dot.: przetargu nieograniczonego na zad. inw. pn.: „Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podmokłej w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-08-30 14:35:13 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w budynku pompowni położonym na terenie ZPW Pilchowo.” Andrzej Dymitruk 2004-08-30 10:10:44 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ FARB I CHEMII BUDOWLANEJ Andrzej Dymitruk 2004-08-26 13:06:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Hydrofobizacja ściany wschodniej budynku aeracji położonego na terenie ZPW Pilchowo w Szczecinie. Andrzej Dymitruk 2004-08-26 09:45:32 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Tarniny w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-24 09:40:36 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe, na zadanie pn.: ,,Remont budynku filtrów pośpiesznych położonego na terenie ZPW Miedwie” Andrzej Dymitruk 2004-08-24 09:40:22 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony pn : " Dostawa , montaż i uruchomienie wagi samochodowej o nośności 60 Mg na terenie OSK Zdroje przy ul. Wspólnej 41/ 43 w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-08-23 09:50:31 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-08-19 15:16:53 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na : DOSTAWĘ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO . Oferty należy składać do: 09.09.2004 Andrzej Dymitruk 2004-08-17 10:59:32 dodanie dokumentu
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę samochodu o DMC do 3,5t o ilości miejsc siedzących-siedem. Andrzej Dymitruk 2004-08-17 09:04:17 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ SKRZYNEK ULICZNYCH ZASUWOWYCH I HYDRANTOWYCH ZELIWNYCH I POLIETYLENOWYCH HDPE Andrzej Dymitruk 2004-08-12 14:51:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Floriana Szarego, Torowej i Szlamowej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:08:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wykonania projektu budowlano – wykonawczego pt. „Budowa sieci wodociągowej oraz remont kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ofiar Oświęcimia w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:07:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę szkła laboratoryjnego i akcesoriów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2004-08-12 12:07:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony poza ustawą na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO pt. „Budowa dróg dojazdowych do studni głębinowych w ZPW PILCHOWO” Andrzej Dymitruk 2004-08-11 14:18:03 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „Dostawa konsol wodomierzowych i zaworów skośnych zwrotno-zaporowych” Andrzej Dymitruk 2004-08-10 14:59:04 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ ŁODZI MOTOROWEJ Z SILNIKIEM” Andrzej Dymitruk 2004-08-09 10:04:42 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : DOSTAWĘ STALOWEJ OBUDOWY DO SZALOWANIA WYKOPÓW BUDOWLANYCH I LINIOWYCH Andrzej Dymitruk 2004-08-05 09:19:35 dodanie dokumentu