Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Pomoc techniczna dla PIU , kontrakt nr 10 Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-21 13:51:40 dodanie dokumentu
DOSTAWA PALNIKA DO BIOGAZU Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-18 15:24:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-13 09:56:15 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-13 09:53:48 dodanie dokumentu
„Przebudowa hydroforni i remont zbiornika wody czystej LAS ARKOŃSKI w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-11 09:30:42 dodanie dokumentu
„Sieć wodociągową w ulicach Pastelowej, Gradowej i Pasiecznej oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Rymarskiej nr 100 i 118 w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-11 09:28:15 dodanie dokumentu
„Wykonanie magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej – Eskadrowej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-07-08 14:43:58 dodanie dokumentu
Dostawę systemu do inspekcji sieci kanalizacyjnej i lokalizatora przyłączy Andrzej Dymitruk 2005-07-08 13:14:20 dodanie dokumentu
„Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej/ ustawy z d Andrzej Dymitruk 2005-07-08 09:18:32 dodanie dokumentu
„Zakup akcesoriów meblowych” Andrzej Dymitruk 2005-07-06 14:43:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4 oraz hydrantów podziemnych p.poż. dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-06 10:55:28 dodanie dokumentu
„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH Z PCV ORAZ RUR I NASUWEK CIŚNIENIOWYCH WODNYCH Z PCV” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-05 15:00:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-05 11:15:13 dodanie dokumentu
Robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” Andrzej Dymitruk 2005-07-05 11:05:32 dodanie dokumentu
,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV oraz wykonanie posadzek w budynku przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.” Andrzej Dymitruk 2005-07-04 12:39:22 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szczecinie – etap V zadanie 3 Andrzej Dymitruk 2005-07-04 09:52:31 dodanie dokumentu
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szcze Andrzej Dymitruk 2005-06-30 10:20:11 dodanie dokumentu
Roboty budowlano wykonawcze na: 1. Modernizację rozdzielni 15 kV w ZPW „PILCHOWO” w Szczecinie. 2. Modernizację rozdzielni 15 kV w PW ” Kijewo” w Szczecinie. 3. Modernizację r Andrzej Dymitruk 2005-06-29 12:32:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo –wykonawczej pt. „Rehabilitacja techniczna kanalizacji ogólnospławnej betonowej w ul. Tatrzańskiej, Wojciechowskiego i Unisławy Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-29 12:07:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę pn. „Dostawa maszyn budowlanych” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-29 12:06:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę łożysk. Andrzej Dymitruk 2005-06-24 13:53:54 dodanie dokumentu
„ Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 500 mm na odcinku pomiędzy studnią K 1 a studnią K 3 o długości ok. 46,0 m w ulicy Niny Rydzewskiej w Szczecinie ” Andrzej Dymitruk 2005-06-22 10:46:24 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli inst Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-16 14:54:51 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 400.000 EUR na : „DOSTAWA KOKSU” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-16 11:23:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości do 400.000 EUR na : „DOSTAWA POMP POZIOMYCH JEDNOSTOPNIOWYCH” Andrzej Dymitruk 2005-06-13 14:29:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych i śrubunków Andrzej Dymitruk 2005-06-08 13:42:23 dodanie dokumentu
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ PREFABRYKOWANYCH WYROBÓW BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH SŁUŻĄCYCH DO WYKONANIA STUDNI KANALIZACYJNYCH I WPUSTÓW ULICZNYCH Andrzej Dymitruk 2005-06-08 13:41:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego oraz kształtek wodociągowych ocynkowanych, zaworów kulowych, przelotowych, czerpalnych i śrubunków Andrzej Dymitruk 2005-06-08 13:40:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Wydobycie, zagospodarowanie lub utylizacja osadów z klarowania wody /grupa 19 09 02 katalogu odpadów/ ze zbiornika zalądowania w ZPW „MIEDWIE”. Andrzej Dymitruk 2005-06-06 12:26:30 dodanie dokumentu
Wykonanie magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej - Eskadrowej w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-06-01 11:15:59 dodanie dokumentu
Zarząd Spółki Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-05-30 13:58:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 – 1,5 l Andrzej Dymitruk 2005-05-23 13:45:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Dostawa materiałów budowlanych i armatury sanitarnej” Andrzej Dymitruk 2005-05-23 13:45:26 dodanie dokumentu
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-05-19 15:49:34 dodanie dokumentu
SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO ORAZ KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH, ZAWORÓW KULOWYCH, PRZELOTOWYCH, CZERPALNYCH I ŚRUBUNKÓW Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-05-16 08:59:11 dodanie dokumentu
SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW LABORATORYJNYCH, ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, SZKŁA LABORATORYJNEGO, MATERIAŁÓW FILTRACYJNYCH, AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH Andrzej Dymitruk 2005-05-12 12:57:34 dodanie dokumentu
Dostawa samochodu przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody Andrzej Dymitruk 2005-05-12 09:06:55 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony dla zamówienia sektorowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pt. „Przebudowa układu zasilania w wodę osiedli WIELGOWO i SŁAWOCIESZE w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-05-11 15:12:24 dodanie dokumentu
Dostawa samochodu przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody Andrzej Dymitruk 2005-05-11 15:11:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa tarcz diamentowych i korundowych” Andrzej Dymitruk 2005-05-06 14:56:38 dodanie dokumentu