Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Przetarg nieograniczony do 60000 euro na: wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Podleśnej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-06-29 10:11:14 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony do 60000 euro na: WYKONANIE PROJEKÓW BUDOWLANO-WYKONAWCZYCH pt. „Budowa sieci wod- kan w ul. Marmurowej i Nowotarskiej , Piwnej i Złotej w Szczecinie” ( dla ka Andrzej Dymitruk 2004-06-28 10:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie rur i kształtek kanalizacyjnych PCV Andrzej Dymitruk 2004-06-28 10:08:30 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : Dostawę koksu Andrzej Dymitruk 2004-06-28 10:07:46 dodanie dokumentu
Dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, testów laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2004-06-15 10:32:01 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : Dostawę prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2004-06-15 10:31:28 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na zad. inw. pn.: Wykonanie instalacji dwutlenku chloru dla Zakładu Produkcji Wody "Pomorzany" Andrzej Dymitruk 2004-06-15 10:31:05 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na: dostawę odzieży roboczej i ochronnej Andrzej Dymitruk 2004-06-14 13:16:56 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : dostawę aparatury elektrotechnicznej i osprzętu elektroinstalacyjnego. Andrzej Dymitruk 2004-06-14 13:16:31 dodanie dokumentu
Wynik postępowania na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-06-07 14:24:51 dodanie dokumentu
Wynik postępowania na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy Okulickiego na odcinku od ulicy św. Kingi do ulicy Wrocławskiej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-06-07 14:24:34 dodanie dokumentu
Ułożenie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wapiennej i Andersena w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2004-06-04 12:11:34 dodanie dokumentu
Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na : DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI. Oferty należy składać do: 23.06.2004. Andrzej Dymitruk 2004-06-02 11:45:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania którego przedmiotem jest: wykoszenie trawy na terenie ujęć wodnych o powierzchni 41 ha i wywóz pokosu - dwukrotnie w roku 2004 Andrzej Dymitruk 2004-05-28 12:40:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą : ,,Uszczelnienie zbiornika wodnego położonego na terenie PW Warcisława w Szczecinie." Andrzej Dymitruk 2004-05-28 11:56:13 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: "DOSTAWĘ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z PODWÓJNĄ KABINĄ O DMC DO 3,5T W ILOŚCI SZT 3. W FORMIE LEASINGU" Andrzej Dymitruk 2004-05-26 15:04:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników przetargu na "Ułożenie kanalizacji ściekowej w ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul .Batalionów Chłopskich 7 do ul. Kopalnianej w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-05-21 13:01:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. łożysk Andrzej Dymitruk 2004-05-21 13:01:22 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : Dostawę rur i kształtek kanalizacyjnych PCV. . Oferty należy składać do: 08.VI.2004 r. Andrzej Dymitruk 2004-05-18 12:02:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o zamówienie publiczne pod nazwą: ,,Remont dachu z dachówki karpiówki oraz wymiana okien i odnowienie elewacji budynku głównego ZPW Świerczewo w Szczecinie" Andrzej Dymitruk 2004-05-17 10:21:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie kształtek wodociągowych ocynkowanych oraz zaworów kulowych, czerpalnych, przelotowych i śrubunków Andrzej Dymitruk 2004-05-12 09:23:38 dodanie dokumentu
Ogłoszene dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie wody mineralnej Andrzej Dymitruk 2004-04-28 13:05:44 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Andrzej Dymitruk 2004-04-22 16:18:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie zestawu hydroforowego dla ZPW Andrzej Dymitruk 2004-04-21 13:34:50 dodanie dokumentu
Placówki Terenowe Andrzej Dymitruk 2004-04-20 11:27:35 dodanie dokumentu
Informacje o spółce Andrzej Dymitruk 2004-04-20 11:27:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: przetargu nieograniczonego pod nazwą: ,,Remont dachu i stropu poddasza pompowni i budynku mieszkalnego przy ul. Białowieskiej 7 w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2004-04-16 14:20:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania którego przedmiotem jest: „Dostawa nowych części zamiennych produkcji ITT FLYGT Sp. z o.o. z Warszawy w ramach prowadzonego przez ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Se Andrzej Dymitruk 2004-04-13 13:30:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla wykonania robót budowlanych pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wolińskiej w Szczecinie " Andrzej Dymitruk 2004-04-06 13:24:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla wykonania robót budowlanych pn.: „Wymiana i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalistej , Inżynierskiej , Cynowej , Walczaka Andrzej Dymitruk 2004-04-05 12:29:10 dodanie dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: DOSTAWĘ KSZTAŁTEK WODOCIĄGOWYCH OCYNKOWANYCH oraz ZAWORÓW KULOWYCH, CZERPALNYCH, PRZELOTOWYCH I ŚRUBUNKÓW. Oferty należy Andrzej Dymitruk 2004-04-05 09:14:15 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-04-02 16:34:07 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-04-01 16:43:19 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na: Dostawę odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, testów laboratoryjnych i akcesoriów laboratoryjnych. Oferty należy składać do: 27.04.2004 Andrzej Dymitruk 2004-03-31 13:46:06 dodanie dokumentu
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę wody mineralnej. Oferty należy składać do: 19.04.2004 Andrzej Dymitruk 2004-03-30 10:34:08 dodanie dokumentu
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Dostawę zestawu hydroforowego dla ZPW Miedwie. Oferty należy składać do: 09.04.2004 Andrzej Dymitruk 2004-03-30 10:33:52 dodanie dokumentu
Dot.: zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn.: „Budowa magistrali i sieci wodociągowych Warszewo–Mścięcino zad. V w Szczecinie”. Andrzej Dymitruk 2004-03-22 11:52:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie materiałów eksploatacyjnych do drukarek Andrzej Dymitruk 2004-03-22 11:51:37 dodanie dokumentu
Rada Nadzorcza Andrzej Dymitruk 2004-03-17 09:22:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę dla ZWIK Sp. z o.o. w Szczecinie kruszyw Andrzej Dymitruk 2004-03-17 09:22:26 dodanie dokumentu