Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot.: postępowania na dostawę pomp poziomych jednostopniowych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-06 09:18:12 dodanie dokumentu
Stan przyjmowania spraw Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-09-05 10:02:09 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-31 14:07:07 dodanie dokumentu
Schemat Organizacyjny Andrzej Dymitruk 2005-08-31 09:52:46 dodanie dokumentu
Zarząd Spółki Andrzej Dymitruk 2005-08-31 09:51:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochro Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-30 13:30:48 dodanie dokumentu
Pomoc techniczna dla PIU , kontrakt nr 10 Andrzej Dymitruk 2005-08-25 14:34:57 edycja dokumentu
Pomoc techniczna dla PIU , kontrakt nr 10 Andrzej Dymitruk 2005-08-25 14:29:22 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot.: "Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV w pompowni P-3 w ZPW „POMORZANY” w Szczecinie" Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-24 08:53:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Modernizacja rozdzielnicy 0,4 kV w pompowni P-3 w ZPW „POMORZANY” w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-23 12:39:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Modernizacja rozdzielni 15 kV w PW „KIJEWO” w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-23 12:39:02 dodanie dokumentu
Rehabilitacja techniczna kolektora sanitarnego d=1200 WIPRO w ul. Pomorskiej w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-23 10:58:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Modernizacja rozdzielni 15 kV w ZPW „Pilchowo” w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-17 09:08:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sieci wodociągowej w ulicach Pastelowej, Gradowej i Pasiecznej oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Rymarskiej nr 100 i 118 w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-08-12 13:04:12 dodanie dokumentu
„Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej o średnicy 500 mm na odcinku pomiędzy studnią K 1 a studnią K 3 o długości ok. 46,0 m w ulicy Niny Rydzewskiej w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-11 09:29:14 dodanie dokumentu
„Sukcesywny odbiór osadu ściekowego (grupa katalogowa 19 08 05) z oczyszczalni ścieków Zdroje do zagospodarowania lub unieszkodliwienia” Andrzej Dymitruk 2005-08-09 14:39:18 dodanie dokumentu
Opracowanie wniosku o dokonanie zmian warunków przedsięwzięcia w ramach ISPA dla projektu pn.: „Poprawa jakości wody w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-09 12:24:09 dodanie dokumentu
„Modernizacja stanowiska do legalizacji wodomierzy Ø 50 - Ø 150 w budynku przy ul. Tatrzańskiej” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-04 13:30:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: "Zakup akcesoriów meblowych" Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-08-03 13:06:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Dostawa samochodu przeznaczonego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z usuwaniem osadów i ciągłym procesem recyrkulacji wody” Andrzej Dymitruk 2005-08-01 12:39:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-27 10:32:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Dotyczy: postępowania na dostawę testów laboratoryjnych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów filtracyjnych, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów labor Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-26 14:05:00 dodanie dokumentu
Pomoc techniczna dla PIU , kontrakt nr 10 Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-21 13:51:40 dodanie dokumentu
DOSTAWA PALNIKA DO BIOGAZU Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-18 15:24:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Sukcesywna dostawa prefabrykowanych wyrobów betonowych, żelbetowych służących do wykonania studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-13 09:56:15 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego remontu budynku filtrów i koagulacji usytuowanego na terenie ZPW Pomorzany Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-13 09:53:48 dodanie dokumentu
„Przebudowa hydroforni i remont zbiornika wody czystej LAS ARKOŃSKI w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-11 09:30:42 dodanie dokumentu
„Sieć wodociągową w ulicach Pastelowej, Gradowej i Pasiecznej oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicy Rymarskiej nr 100 i 118 w Szczecinie” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-11 09:28:15 dodanie dokumentu
„Wykonanie magistrali i sieci wodociągowych wraz z przyłączami w ul. Gdańskiej – Eskadrowej w Szczecinie” Andrzej Dymitruk 2005-07-08 14:43:58 dodanie dokumentu
Dostawę systemu do inspekcji sieci kanalizacyjnej i lokalizatora przyłączy Andrzej Dymitruk 2005-07-08 13:14:20 dodanie dokumentu
„Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1a i 1b oraz pkt 2 /z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej/ ustawy z d Andrzej Dymitruk 2005-07-08 09:18:32 dodanie dokumentu
„Zakup akcesoriów meblowych” Andrzej Dymitruk 2005-07-06 14:43:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa zasuw kołnierzowych długich F5 i krótkich F4 oraz hydrantów podziemnych p.poż. dla ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-06 10:55:28 dodanie dokumentu
„SUKCESYWNA DOSTAWA RUR I KSZTAŁTEK KANALIZACYJNYCH Z PCV ORAZ RUR I NASUWEK CIŚNIENIOWYCH WODNYCH Z PCV” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-05 15:00:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie dot.: „Robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 2005-07-05 11:15:13 dodanie dokumentu
Robót bitumicznych po robotach awaryjnych wodociągowo – kanalizacyjnych na terenie Szczecina” Andrzej Dymitruk 2005-07-05 11:05:32 dodanie dokumentu
,,Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV oraz wykonanie posadzek w budynku przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.” Andrzej Dymitruk 2005-07-04 12:39:22 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szczecinie – etap V zadanie 3 Andrzej Dymitruk 2005-07-04 09:52:31 dodanie dokumentu
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Dąbie w mieście Szcze Andrzej Dymitruk 2005-06-30 10:20:11 dodanie dokumentu
Roboty budowlano wykonawcze na: 1. Modernizację rozdzielni 15 kV w ZPW „PILCHOWO” w Szczecinie. 2. Modernizację rozdzielni 15 kV w PW ” Kijewo” w Szczecinie. 3. Modernizację r Andrzej Dymitruk 2005-06-29 12:32:49 dodanie dokumentu