Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 04.04.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-05-07 11:32:40 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 07.03.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-05-07 11:31:26 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 05.03.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-05-07 11:30:01 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 28.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-05-07 11:28:55 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 07.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-05-07 11:27:46 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 07.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-05-07 11:27:25 dodanie dokumentu
Dostawa pomp zatapialnych i mieszadła zatapialnego Andrzej Dymitruk 2018-04-25 14:41:23 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych Andrzej Łuczak 2018-04-24 14:47:59 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych Andrzej Łuczak 2018-04-24 12:01:14 usunięcie załacznika
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin Andrzej Łuczak 2018-04-23 09:07:35 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa wpustów ulicznych Andrzej Łuczak 2018-04-20 12:04:31 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa łączników montażowych żeliwnych rurowo - rurowych i rurowo - kołnierzowych, doszczelniaczy rurowych, złączy naprawczych rozbieralnych, nasuwek naprawczych żeliwnych dwudzielnych i trójdzielnych Andrzej Łuczak 2018-04-19 12:55:46 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (20.02.2018 - 10.04.2018) Andrzej Dymitruk 2018-04-18 14:59:21 edycja dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (20.02.2018 - 10.04.2018) Andrzej Dymitruk 2018-04-18 14:59:06 edycja dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (20.02.2018 - 10.04.2018) Andrzej Dymitruk 2018-04-18 14:58:48 edycja dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (20.02.2018 - 10.04.2018) Andrzej Dymitruk 2018-04-18 14:58:08 dodanie dokumentu
Instalacja gazu ziemnego dla Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie (zaprojektuj i wybuduj) Andrzej Dymitruk 2018-04-17 14:11:16 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego i nakładek radiowych Andrzej Dymitruk 2018-04-13 08:09:11 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-04-12 14:14:32 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-04-12 14:13:59 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-04-12 14:13:39 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa rur do wody z polietylenu (PE), kształtek elektrooporowych do wody z polietylenu (PE), oraz przejść murowych do rur z polietylenu (PE) Andrzej Dymitruk 2018-04-04 14:51:48 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 21.12.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2018-04-03 15:01:53 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 21.12.2017 r. w PW Kijewo Andrzej Dymitruk 2018-04-03 15:00:48 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 21.12.2017 r. w PW Płonia Andrzej Dymitruk 2018-04-03 14:48:53 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 20.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-04-03 13:56:57 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 20.02.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-04-03 13:56:44 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego do ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-29 14:03:19 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego (na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Unisławy) w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-29 13:26:50 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 16.III.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-03-27 12:29:44 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa środków higieniczno-sanitarnych, środków czystości oraz sprzętu do sprzątania na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-23 11:53:08 dodanie dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-21 12:35:30 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-21 10:44:48 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-21 10:35:12 usunięcie załacznika
Dostawa tokarki uniwersalnej Andrzej Dymitruk 2018-03-20 14:16:31 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach bezzwrotnych PET 0,5 l - 1,5 l Andrzej Dymitruk 2018-03-20 14:09:51 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych, sprzętu laboratoryjnego i innych materiałów laboratoryjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-13 13:34:38 dodanie dokumentu
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Niedziałkowskiego (na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Unisławy) w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-03-13 13:14:25 dodanie dokumentu
Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) pochodzące z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych Andrzej Dymitruk 2018-03-12 08:43:23 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 19.II.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-03-09 08:49:15 dodanie dokumentu