Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 25.06.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Łuczak 2018-08-06 08:37:31 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 25.06.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Łuczak 2018-08-06 08:37:20 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 20.06.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Łuczak 2018-08-06 08:36:07 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 20.06.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Łuczak 2018-08-06 08:35:30 dodanie dokumentu
Remont elewacji budynku filtrów w ZPW Miedwie Andrzej Łuczak 2018-08-01 08:10:01 dodanie dokumentu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2020 r. Andrzej Dymitruk 2018-07-31 14:35:05 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 22.06.2018 r. w PW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-07-27 14:50:21 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie dnia 22.06.2018 r. w PW Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-07-27 14:50:10 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (30.05.2018 - 20.07.2018) Andrzej Dymitruk 2018-07-25 08:13:03 dodanie dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-07-23 07:31:28 dodanie dokumentu
Rozbudowa dotychczasowej infrastruktury informatycznej eksploatowanej w ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie obejmująca rozbudowę bazy serwerowej, macierzy dyskowej oraz migrację bazy danych ORACLE i aplikacji na nową platformę Andrzej Dymitruk 2018-07-18 14:43:46 dodanie dokumentu
Likwidacja oczyszczalni ścieków Płonia Andrzej Dymitruk 2018-07-16 14:09:02 dodanie dokumentu
Dostawa włazów kanałowych samopoziomujących Andrzej Łuczak 2018-07-16 10:30:53 usunięcie załacznika
Dostawa włazów kanałowych samopoziomujących Andrzej Łuczak 2018-07-16 10:29:31 dodanie dokumentu
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie Etap II - zaprojektuj i wybuduj Andrzej Dymitruk 2018-07-06 09:29:57 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-07-05 09:41:18 dodanie dokumentu
Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin Andrzej Dymitruk 2018-07-05 09:12:15 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 18.VI.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-06-29 10:11:19 dodanie dokumentu
Serwis okresowy trzech jednostek kogeneracyjnych MB 3042 L3 zasilanych biogazem oczyszczalnianym zainstalowanych w OŚ Pomorzany Andrzej Łuczak 2018-06-27 10:22:27 dodanie dokumentu
Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Moczarowej 13 Andrzej Łuczak 2018-06-27 07:12:12 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym Andrzej Łuczak 2018-06-26 11:40:56 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 16.05.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-06-21 13:20:24 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 14.05.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-06-21 12:13:28 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie w dniu 14.05.2018 r. w celu zbadania jakości wody do spożycia przez ludzi Andrzej Dymitruk 2018-06-21 12:13:17 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez PPIS w Szczecinie w dniu 15 maja 2018 r. w zakresie pobrania próbek i oceny jakości wody do spożycia Andrzej Dymitruk 2018-06-21 11:48:29 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona na Oczyszczalni Zdroje w dniach od 12 marca do 30 kwietnia 2018 r. przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Andrzej Dymitruk 2018-06-13 14:46:07 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona w Zbiorniki Autostrada przez PPIS w Szczecinie w dniu 14.04.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-06-13 12:53:48 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego Andrzej Dymitruk 2018-06-12 14:35:51 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego Andrzej Dymitruk 2018-06-12 12:01:40 usunięcie dokument
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego Andrzej Dymitruk 2018-06-12 11:51:04 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (10.04.2018 - 30.05.2018) Andrzej Dymitruk 2018-06-11 10:53:53 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego Andrzej Łuczak 2018-06-07 13:25:30 dodanie dokumentu
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie - Etap I w ul. Jodłowej Andrzej Łuczak 2018-06-07 13:11:12 usunięcie załacznika
Dostawa wirówki do odwadniania osadu Andrzej Łuczak 2018-06-05 14:37:15 dodanie dokumentu
Dostawa tokarki uniwersalnej Andrzej Łuczak 2018-06-05 08:33:31 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Łuczak 2018-06-05 08:25:28 usunięcie załacznika
Dostawa tokarki uniwersalnej Andrzej Łuczak 2018-06-05 08:24:57 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa papieru oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Łuczak 2018-06-04 12:22:37 usunięcie załacznika
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie - Etap I w ul. Jodłowej Andrzej Dymitruk 2018-05-25 10:07:15 dodanie dokumentu
Dostawa tokarki uniwersalnej Andrzej Dymitruk 2018-05-25 07:14:51 dodanie dokumentu