Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Remont sieci wodociągowej w ul. Jana z Kolna w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-10-18 13:26:08 dodanie dokumentu
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Cisowej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-10-18 08:04:39 dodanie dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2018-10-15 12:01:26 edycja dokumentu
Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych Andrzej Dymitruk 2018-10-15 11:59:56 dodanie dokumentu
Akt Założycielski Andrzej Dymitruk 2018-10-03 12:12:20 dodanie dokumentu
Akt Założycielski Andrzej Dymitruk 2018-10-03 12:11:11 edycja dokumentu
Akt Założycielski Andrzej Dymitruk 2018-10-03 12:10:36 usunięcie załacznika
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdówZakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2021 r. Andrzej Dymitruk 2018-10-03 10:10:56 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 20.IX.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-10-02 13:56:33 edycja dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 20.IX.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-10-02 13:54:56 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 11.IX.2018r. Andrzej Dymitruk 2018-09-21 13:23:59 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 11.IX.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-09-21 13:23:30 dodanie dokumentu
Remont przepompowni ścieków P-17 przy ul. Ludowej 30 w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-09-21 12:00:41 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa konsol wodomierzowych, zaworów wodomierzowych skośnych zwrotno-zaporowych i przedłużek Andrzej Dymitruk 2018-09-20 09:33:15 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa włazów kanałowych i wpustów ulicznych Andrzej Dymitruk 2018-09-18 09:04:21 dodanie dokumentu
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej dn300 oraz przebudowa sieci wodociągowej łączącej ul. Staromiejską z ul. Wyszyńskiego w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-09-17 13:41:33 dodanie dokumentu
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego Andrzej Dymitruk 2018-09-12 11:37:32 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 24.VIII.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-09-06 12:22:51 dodanie dokumentu
Remont budynku pompowni ścieków przy ul. Tartacznej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-09-06 11:23:23 dodanie dokumentu
Wykaz umów ZWiK Sp z o.o. (20.07.2018 - 04.09.2018) Andrzej Dymitruk 2018-09-05 11:28:17 dodanie dokumentu
Sukcesywna dostawa kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-09-04 13:27:14 dodanie dokumentu
Gospodarowanie odpadami z komunalnej oczyszczalni ścieków Pomorzany i z komunalnej oczyszczalniścieków Zdroje oraz z usuwania awarii wodociągowo-kanalizacyjnych w Szczecinie, w podziale na pakiety Andrzej Dymitruk 2018-08-31 10:22:32 dodanie dokumentu
Renowacja kanalizacji sanitarnej - Etap I oraz deszczowej, rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przebudową jezdni i chodników w ulicy Jodłowej - zaprojektuj i wybuduj Andrzej Dymitruk 2018-08-31 10:07:59 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 20.VIII.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-08-30 12:41:33 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego OŚ Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj) Andrzej Dymitruk 2018-08-27 14:10:24 usunięcie załacznika
Sukcesywna dostawa wyrobów śrubowych ocynkowanych, kształtek żeliwnych ocynkowanych, zaworów wodnych, łączników mosiężnych wodomierzowych oraz złączek zaciskowych Andrzej Dymitruk 2018-08-24 07:27:59 dodanie dokumentu
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Seledynowej od posesji nr 34 do ul. Kolorowych Domów i od ul. Seledynowej 81 do ul. Czerwonej w Szczecinie Andrzej Dymitruk 2018-08-23 12:43:37 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniach 16.07. - 13.08.2018 r. na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-08-23 09:07:12 dodanie dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniach 11.06. - 07.08.2018 r. na Oczyszczalni Ścieków Zdroje Andrzej Dymitruk 2018-08-23 08:53:32 edycja dokumentu
Kontrola przeprowadzona przez Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w dniach 11.06. - 07.08.2018 r. na Oczyszczalni Ścieków Zdroje Andrzej Dymitruk 2018-08-23 08:53:13 dodanie dokumentu
Przebudowa instalacji napowietrzania w komorach osadu czynnego OŚ Pomorzany (zaprojektuj i wybuduj) Andrzej Łuczak 2018-08-21 12:17:04 dodanie dokumentu
Dostawa tokarki uniwersalnej Andrzej Łuczak 2018-08-21 07:35:33 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 27.VII.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-08-20 14:22:58 dodanie dokumentu
Zapytanie o informację publiczną z dnia 02.VIII.2018 r. Andrzej Dymitruk 2018-08-20 14:20:21 dodanie dokumentu
Dostawy energii elektrycznej na potrzeby obiektów ZWiK, PWiK, TS, PSSE, stoczni Gryfia i trzech portów na rok 2019 Andrzej Łuczak 2018-08-16 09:39:19 dodanie dokumentu
Remont 4 szt. zgarniaczy firmy VA Teknik (podzielony na 2 etapy) zainstalowanych na oczyszczalni ścieków Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-08-13 14:12:49 usunięcie załacznika
Remont 4 szt. zgarniaczy firmy VA Teknik (podzielony na 2 etapy) zainstalowanych na oczyszczalni ścieków Pomorzany Andrzej Dymitruk 2018-08-13 12:10:54 dodanie dokumentu
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie Etap II - zaprojektuj i wybuduj Andrzej Łuczak 2018-08-10 07:02:38 usunięcie załacznika
Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie Etap II - zaprojektuj i wybuduj Andrzej Łuczak 2018-08-10 07:02:21 usunięcie załacznika
Remont kanału ogólnospławnego w ul. Średniawskiego wraz z łącznikiem do ul. Wojska Polskiego Andrzej Łuczak 2018-08-09 14:03:21 dodanie dokumentu