Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Salińskiego w Szczecinie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie ogłasza przetarg nieograniczony   dla zamówienia sektorowego  pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 w  ul. Salińskiego  w Szczecinie

 

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać na stronie  Zamawiającego www.zwikszczecin.pl oraz zapoznać się szczegółowo z projektem budowlano- wykonawczym sieci i czasową organizacją ruchu na czas budowy  w   Dziale Inwestycji i Remontów, pok. nr 317, w godzinach 900¸1400 .

2. Upoważniona do kontaktów z wykonawcami  : Dorota Kotwicka tel. ( 091)  442 – 61- 52

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz częściowej

4. Termin  wykonania zamówienia : nie dłuższy niż 30.10.2009r

5. Opis warunków zamówienia :

     W przetargu   mogą wziąć udział   wykonawcy, którzy :

a ) spełniają warunki zawarte w  formularzu nr 2 SIWZ

b ) wykonali   roboty  z zakresu budowy sieci  kanalizacyjnej z rur kamionkowych o długości co najmniej 100m .

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców warunków.

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych  dokumentów .Informację o dokumentach, jakie powinni złożyć wykonawcy, zawiera SIWZ.

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

 Cena        – 100%

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.04. 2009r. do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Golisza 10  w pokoju nr 124

Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu 09.04.2009r. o godz. 1015 w sali nr 321przy ul. Golisza 10 w Szczecinie.

Wadium w wysokości 5.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A I/O Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_w_prasie_SaliA_skiego.doc (DOC, 30KB) 2009-03-30 10:18:27 30KB 346 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 NOWA_SIWZ1_SALINSKIEGO.doc (DOC, 368KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-30 10:18:27 368KB 51 razy
2 saliA_skiego.zip (ZIP, 1.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-03-30 10:36:56 1.3MB 48 razy
Wynik postępowania
1 salinskiego.doc (DOC, 27KB) 2009-05-19 07:56:13 27KB 338 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 30-03-2009 10:18:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 30-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 19-05-2009 07:56:13