Wykonanie usługi reaktywacji złoża z węglem aktywnym

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_przetargowe.docx 2018-06-26 11:40:56 15.KB 54 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 1 siwz.doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:40:56 264KB 66 razy
2 Wzór umowy--2018 (002).doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:45:11 86.KB 42 razy
3 Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania-2016.doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:45:43 65.KB 38 razy
4 Oświadczenie nr 2 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-2016 (002).doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:45:56 66KB 38 razy
5 Oświadczenie nr 3 o przynależności do grupy kapitałowej.doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:46:11 82.KB 38 razy
6 FORMULARZ NR 1.docx po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:48:04 21.KB 43 razy
7 Załącznik nr 2 Zestawienie wyników z regeneracji próbnej węgla aktywnego.doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:48:32 74KB 46 razy
8 załącznik nr 3 Wzór gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy-2018.doc po terminie otwarcia ofert 2018-06-26 11:48:45 67KB 40 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja_z_otwarcia_ofert_2018.docx 2018-07-17 14:44:28 14.KB 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Łuczak 26-06-2018 11:40:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Agacińska 26-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 17-07-2018 14:44:28