Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnego Szczecina

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-ROBOTY

 

Ogłoszenie dotyczy – zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – nie

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Wodociągów i  Kanalizacji  Sp. z o.o. (Wydział ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności) z siedzibą przy ul. Golisza 10,71-682 Szczecin, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063704,

NIP: 851-26-24-854

REGON: 811931430

o kapitale zakładowym 203.418.000,00 PLN

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1. Opis

 

II.1.1) Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dodatkowych dla Projektu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-13 pod tytułem „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnego Szczecina”.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

a)      Wykonanie robót drogowych w zakresie dodatkowych warstw nawierzchni bitumicznej ułożonych przez ZDTiM po Dacie Odniesienia ( w 2005 r.) i konieczność odtworzenia tej nawierzchni po wykonaniu robót instalacyjnych w ul. Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do Drozdowej oraz w rejonie skrzyżowania z ulicą Żniwną do Brackiej.

b)      Wykonanie w trybie usunięcia awarii wymiany istniejącego kanału ogólnospławnego DN300 na DN315 PCV długości 160,8 mb na odcinku od istniejących studni S1 do S2 w ul. Lipowej.

II.1.4) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138.871,44 EUR.

 

III. PROCEDURA

 

III.1) Podstawa prawna i tryb udzielenia: Zamówienie sektorowe udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 tekst jednolity z późniejszymi  zmianami).

III.2) Informacje administracyjne: Zamówienie dotyczy Projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” współfinansowanego z Funduszu Spójności.

 

IV.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

IV.1) Data udzielenia zamówienia: 27 kwietnia 2009 r.

 

IV.2) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm w składzie:„Hydrobudowa 9”  Spółka Akcyjna z siedzibą Wysogotowo ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo,„Energopol – Szczecin” S.A. z siedzibą przy ul. Św. Floriana 9/13,  70-646 Szczecin, „Hydrobudowa 6” S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej  50A, 02-672 Warszawa reprezentowane przez Lidera Konsorcjum, firmę  „Hydrobudowa 9”  S. A.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 28-04-2009 10:31:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 06-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 28-04-2009 10:31:10