Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ogłoszenie dot.postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, materiałów do mikrobiologii, odważek, wzorców, szkła laboratoryjnego oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego, dozowników, termometrów, tlenomierzy, pH – metrów, dygestoriów, cieplarek, suszarek, spektrofotometru, wagi analitycznej, demineralizatora i łaźni wodnych”


Szczecin 2006-11-07

Nz. EM/MK/PN/SEK/08/2006

OGŁOSZENIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, materiałów do mikrobiologii, odważek, wzorców, szkła laboratoryjnego oraz dostawa sprzętu laboratoryjnego, dozowników, termometrów, tlenomierzy, pH - metrów, dygestoriów, cieplarek, suszarek, spektrofotometru, wagi analitycznej, demineralizatora i łaźni wodnych”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 10.11. rozdziału III SIWZ i § 6. pkt. 1 Zarządzenia nr 5/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla ZWIK testów fotometrycznych, odczynników chemicznych, materiałów do mikrobiologii, odważek, wzorców, szkła laboratoryjnego oraz sprzętu laboratoryjnego, dozowników, termometrów, tlenomierzy, pH - metrów, dygestoriów, cieplarek, suszarek, spektrofotometru, wagi analitycznej, demineralizatora i łaźni wodnych jako najkorzystniejsza została wybrana:

Na zadanie nr 1 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 97 412,12 zł

Na zadanie nr 3 oferta złożona przez:

„CHEMAG” J. Kiermasz, B. Pillath S. J.

ul. Łąkowa 35/38

80-743 Gdańsk

Cena brutto: 7 689,04 zł

Na zadanie nr 4 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 47 301,23 zł

Na zadanie nr 5 oferta złożona przez:

HARTIM Anna Janachowska

Al. Piastów 42

71-065 Szczecin

Cena brutto: 11 384,67 zł

Na zadanie nr 6 oferta złożona przez:

HARTIM Anna Janachowska

Al. Piastów 42

71-065 Szczecin

Cena brutto: 6 217,41 zł

Na zadanie nr 7 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 10 463,82 zł

Na zadanie nr 8 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 9 718,30 zł

Na zadanie nr 9 oferta złożona przez:

„LABART” Sp. z o. o.

ul. Łąkowa 35/38

80-769 Gdańsk

Cena brutto: 2 184,02 zł

Na zadanie nr 10 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 22 106,40 zł

Na zadanie nr 11 oferta złożona przez:

„HORNIK” Sp. z o. o.

ul. Św. Michała 43

61-119 Poznań

Cena brutto: 7 349,77 zł

Na zadanie nr 12 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 43 846,80 zł

Na zadanie nr 13 oferta złożona przez:

„LABART” Sp. z o. o.

ul. Łąkowa 35/38

80-769 Gdańsk

Cena brutto: 23 491,66 zł

Na zadanie nr 15 oferta złożona przez:

„AGAT” Barbara Bartczak i Witold Sar S. J.

ul. Usługowa 3

73-110 Stargard Szczeciński

Cena brutto: 9 150,00 zł

Na zadanie nr 16 oferta złożona przez:

HARTIM Anna Janachowska

Al. Piastów 42

71-065 Szczecin

Cena brutto: 4 209,00 zł

Na zadanie nr 17 oferta złożona przez:

„ALCHEM GRUPA” Sp. z o. o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko - Biała

Cena brutto: 4 257,80 zł

Jednocześnie informujemy, iż z wymienionymi wyżej Wykonawcami dnia 6.10.2006 r. zostały podpisane umowy na dostawę dla ZWIK właściwych towarów, z wyjątkiem towarów wyszczególnionych w zadaniu nr 3 na które umowa została podpisana dnia 24.10.2006 r. oraz towarów wyszczególnionych w zadaniu nr 10 na które umowa została podpisana dnia 07.11.2006 r.

Zamawiający informuje również na podstawie pkt. 17.3 rozdziału III SIWZ, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie zadania nr 2 zostało unieważnione na podstawie pkt. 17.1.1 SIWZ, z tego powodu, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu

Uzasadnienie:

Na zadanie nr 2 złożono 4 oferty, które zostały odrzucone na podstawie pkt. 2.1.a i 2.1.e rozdziału III SIWZ z tego powodu, iż złożone oferty nie odpowiadają treści SIWZ, lub zawierają błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie pkt. 10.6 SIWZ.

Zamawiający informuje również na podstawie pkt. 17.3 rozdziału III SIWZ, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie zadania nr 14 zostało unieważnione na podstawie pkt. 17.1.2 SIWZ, z tego powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z wnioskiem o rozpoczęcie przedmiotowego postępowania, stanowiącym załącznik do protokołu, na realizację zadania nr 14 (spektrofotometr) Zamawiający przeznaczył kwotę 11.000 zł netto (13 420 zł brutto). Powyższa kwota była ustalona na podstawie wewnętrznego planu zakupów inwestycyjnych, stanowiącego również załącznik do protokołu i na podstawie analizy rynku. Cena w najtańszej ofercie wynosi zaś brutto 19 889,00 zł, co znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przeprowadzonym przez nas postępowaniu.

Z poważaniem

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 10-11-2006 15:22:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 10-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 10-11-2006 15:22:50