Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych


Szczecin 2006-08-16

Nz. EM/MK/PN/SEK/07/2006

OGŁOSZENIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 10.11. rozdziału III SIWZ i § 6. pkt. 1 Zarządzenia nr 5/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla ZWIK olejów i smarów jako najkorzystniejsza została wybrana:

Na zadanie nr 1 oferta złożona przez:

PETRO - OIL Zachodniopomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o. o.

ul. Gdańska 5

70-660 Szczecin

Cena brutto: 43 122,85

Na zadanie nr 3 oferta złożona przez:

PROAUTO Sp. z o. o.

ul. Łukasińskiego 134

71-215 Szczecin

Cena brutto: 6 463,56 zł

Jednocześnie informujemy, iż z wymienionymi wyżej Wykonawcami dnia 16.08.2006 r. została podpisana umowy na dostawę dla ZWIK wspomnianego wyżej asortymentu.

Zamawiający informuje również na podstawie pkt. 17.3 rozdziału III SIWZ, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie zadania nr 2 zostało unieważnione na podstawie pkt. 17.1.1 SIWZ, z tego powodu, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 nie złożono żadnej oferty.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przeprowadzonym przez nas postępowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 01-09-2006 12:23:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 01-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 01-09-2006 12:23:46