Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ogłoszenie dot.: Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych


OGŁOSZENIE

dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa olejów, smarów, oraz innych środków eksploatacyjnych do maszyn i pojazdów silnikowych”

Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Szczecinie na podstawie pkt. 10.12. rozdziału III SIWZ i § 6. pkt. 1 Zarządzenia nr 5/2004 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego ZWIK Sp. z o. o. w Szczecinie zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla ZWIK olejów i smarów jako najkorzystniejsza została wybrana:

Na zadanie nr 2 oferta złożona przez:

PETRO - OIL Zachodniopomorskie Centrum Sprzedaży Sp. z o. o.

ul. Gdańska 5

70-660 Szczecin

Cena brutto: 9 531,13

Jednocześnie informujemy, iż z wymienionym wyżej Wykonawcą dnia 19.06.2006 r. została podpisana umowy na dostawę dla ZWIK wspomnianego wyżej asortymentu.

Zamawiający informuje również na podstawie pkt. 17.3 rozdziału III SIWZ, iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego w zakresie zadania nr 1, zadania nr 3 i zadania nr 4 zostało unieważnione na podstawie pkt. 17.1.1 SIWZ, z tego powodu, iż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 nie złożono żadnej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadań nr 1 i 4 złożono 2 oferty, które zostały odrzucone na podstawie pkt. 2.1.a. rozdziału III SIWZ, gdyż ich treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dziękujemy za wzięcie udziału w przeprowadzonym przez nas postępowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 19-06-2006 14:24:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 19-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 19-06-2006 14:24:49