Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Ogłoszenie dot.: Dostawa rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego


Szczecin dnia 16 stycznia 2006 r.

Nz. EM/EK/PN/SEK/11/2005

OGŁOSZENIE

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego”.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (Zamawiający) zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie pkt. 16.1. ust.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - z tego powodu, że jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, polegającą na nieprawidłowym opisaniu przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Przedmiot zamówienia został opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako jedno zadanie, bez podziału na wyodrębnione części. Brak podziału na kilka niezależnych części doprowadził do sytuacji, w której najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy ECO-ARMATURA Sp. z o.o. z siedzibą w Przecławiu. Oferta ta rzeczywiście przy tak rozpisanym przedmiocie zamówienia jest ofertą najkorzystniejszą, jednak patrząc na produkty z pozycji: 2 - 4, 12 - 26, 45 - 48, 93 - 113, 124 - 127, 132 - 141, 147 - 148 formularza nr 1, na które jest największe zapotrzebowanie (produkty z pozostałych pozycji są zamawiane sporadycznie w śladowych wręcz ilościach), to oferta ta nie jest ofertą najkorzystniejszą. Różnica między ofertą firmy ECO-ARMATURA Sp. z o.o. z Przecławia, a ofertą firmy NORMBUD Jarosław Surosz z Zielonki, która biorąc pod uwagę produkty z pozycji, o których wyżej jest ofertą najkorzystniejszą wynosi 15.846,15 zł netto. Zamawiający na tak dużą stratę, którą niewątpliwie poniósłby w trakcie realizacji zamówienia, nie może sobie pozwolić, dlatego też z powodu nieprawidłowego opisania przedmiotu zamówienia (powinien on zostać podzielony na kilka niezależnych części, co pozwoli Zamawiającemu wybrać rzeczywiście najkorzystniejszą ofertę) zobligowany jest unieważnić całe postępowanie.

Zamawiający informuje jednocześnie, że w najbliższym czasie ogłosi kolejny przetarg dot. tego zamówienia.

W związku z tym, że przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wykonawcom nie przysługują od decyzji Zamawiającego, żadne środki odwoławcze (protesty, odwołania).

Dziękujemy za wzięcie udziału w postępowaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 16-01-2006 12:45:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Izabela Gierczakowska - Nadzór merytoryczny 16-01-2006 12:45:20