Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

DOSTAWĘ ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKO WIĄŻĄCEJ


OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Szymanowskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na :

„DOSTAWĘ ZAPRAWY CEMENTOWEJ SZYBKO WIĄŻĄCEJ”

  1. Termin realizacji zamówienia - na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

  2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

  3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ul. 1-go Maja 37 71-627 Szczecin, w godz. 900÷ 1400

  4. Koszt udostępnionych materiałów - 10,00 zł

  5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami Renata Remiszewska tel. 091 4232207, fax 091 4211099.

  6. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.01.2005 do godz. 1100 w siedzibie

Zamawiającego, w pokoju nr 13 (sekretariat).

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2005 o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,

pok. nr P 011 (dawny klub Wodnik)

  1. Wadium nie wymagane

  2. Kryterium oceny ofert - cena 100%

  3. Termin związania ofertą - 30 dni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 08-12-2004 11:36:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 08-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 08-12-2004 11:36:29