Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na : „DOSTAWĘ BATERII”


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Szymanowskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na :

„DOSTAWĘ BATERII”

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ul. 1-go Maja 37 71-627 Szczecin, w godz. 900÷ 1400

 4. Koszt udostępnionych materiałów - 10,00 zł

 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami Edyta Krupińska tel. 091 4232207, fax 091 4211099.

 6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na zadanie 1 - 2 lub 3

 7. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 27.12.2004 do godz. 1100 w siedzibie

Zamawiającego, w pokoju nr 13 (sekretariat).

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2004 o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,

pok. nr P 011 (dawny klub Wodnik)

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%

 3. Termin związania ofertą - 30 dni

Szczecin 2004-08-25

OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Szymanowskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 EUR na :

DOSTAWĘ FARB I CHEMII BUDOWLANEJ

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ul. 1-go Maja 37 71-627 Szczecin, w godz. 900÷ 1400

 4. Koszt udostępnionych materiałów - 10,00 zł

 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami Renata Remiszewska tel. 091 4232207, fax 091 4211099.

 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań 2

 7. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.09.2004 do godz. 1100 w siedzibie

Zamawiającego, w pokoju nr 13 (sekretariat).

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2004 o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,

pok. nr P 011 (dawny klub Wodnik)

 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%

 3. Termin związania ofertą - 30 dni

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-12-2004 11:32:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 03-12-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 03-12-2004 11:32:55