Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na : DOSTAWĘ NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Szymanowskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości do 400.000 EUR na :

DOSTAWĘ NASUWEK NAPRAWCZYCH ŻELIWNYCH DWUDZIELNYCH I TRÓJDZIELNYCH

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ul. 1-go Maja 37 71-627 Szczecin, w godz. 900÷ 1400

 4. Koszt udostępnionych materiałów - 10,00 zł

 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami Jan Scech tel. 091 4232207, fax 091 4211099.

 6. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert częściowych.

 7. Zamawiający nie wyraża zgody do składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 16.12.2004 do godz. 1100 w siedzibie

Zamawiającego, w pokoju nr 13 (sekretariat).

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2004 o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,

pok. nr P 011 (dawny klub Wodnik)

 1. Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium

 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%

 3. Termin związania ofertą - 60 dni

 4. Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy wspomnianej ustawy: do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400.000 euro dla dostaw lub usług

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 24-11-2004 09:37:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 24-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 24-11-2004 09:37:45