Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony na: „DOSTAWĘ RUR, KSZTAŁTEK I ZŁĄCZEK Z PE I ELEKTROOPOROWYCH”


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Szymanowskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych o wartości do 400.000 EUR na :

„DOSTAWĘ RUR, KSZTAŁTEK I ZŁĄCZEK Z PE I ELEKTROOPOROWYCH”

 1. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie SIWZ, co jest tożsame z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

 3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można nabyć w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej ul. 1-go Maja 37 71-627 Szczecin, w godz. 900÷ 1400

 4. Koszt udostępnionych materiałów - 10,00 zł

 5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: Marek Kowalski

tel. / fax. 091 4232207, 091 4211099

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.11.2004 do godz. 1100 w siedzibie

Zamawiającego, w pokoju nr 13 (sekretariat).

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.11.2004 o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego,

pok. nr P 011 (dawny klub Wodnik)

 1. Wadium w wysokości 6.000 zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I O / Szczecin nr 12 1240 3813 1111 0000 4375 6357. Inne formy wadium określa SIWZ.

 2. Kryterium oceny ofert - cena 100%

 3. Termin związania ofertą - 60 dni

 4. Na podstawie art. 123 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy wspomnianej ustawy: do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 08-11-2004 10:28:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 08-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 08-11-2004 10:28:15