Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

Przetarg nieograniczony pn : " Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podhalańskiej w Szczecinie "


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z.o.o. w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2

ogłasza przetarg nieograniczony pn :

" Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Podhalańskiej

w Szczecinie "

1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie

Zamawiającego w Dziale Inwestycji i Remontów , pokój nr 23 w godzinach od

900 - 1400 lub za zaliczeniem pocztowym .

2. Koszt udostępnienia materiałów - 59,23 zł

3. Upoważniony do kontaktowania się z oferentami : mgr inż. Lidia Koclejda

tel ( 091 ) 44-26-151 .

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej oraz

częściowej .

5. Termin wykonania zamówienia - 2,5 miesiąca

6. Opis warunków zamówienia :

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy , którzy:

a) spełniają warunki zawarte w formularzu 2 SIWZ

b) wykonali trzy ( 3 ) prace związane z wykonaniem sieci wodociągowych

w ciągu pięciu lat tj. w latach 2000 - 2004 r .

Szczegółowy opis warunków zamówienia określa SIWZ .

7. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wymaganych od wykonawców

warunków .

Zamawiający ocenia spełnienie przez wykonawców wymaganych warunków na podstawie złożonych dokumentów . Informację o dokumentach , jakie powinni złożyć wykonawcy zawiera SIWZ .

8. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie

a) Cena - 100%

9. Oferty należy składać w terminie do dnia 18.11.2004 r do godz. 1000 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z.o.o. w pokoju nr 13 .

10. Otwarcie ofert i rozpoczęcie postępowania przetargowego nastąpi w dniu

18.11.2004 r . o godz. 1100 w sali nr. P -011 ( piwnica ) przy ulicy Szymanowskiego 2 w Szczecinie .

11. Wadium w wysokości 2000zł należy wpłacić przelewem na konto w Banku

PEKAO S.A. I O/ Szczecin nr 28 1240 3813 1111 0000 4375 6360 , względnie

gotówką w kasie Zakładu w godz. od 900 - 1400 z przerwą w godz. (1100- 1130)

przed upływem terminu składania ofert.

12. Inne formy wadium określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .Okres związania z ofertą 30 dni .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Dymitruk 03-11-2004 09:37:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Andrzej Dymitruk 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Dymitruk 03-11-2004 09:37:28