Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Myślenickiej