Sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji i innych składników majątkowych